Gemeente Doesburg kent een team Zorg & Veiligheid. Dit team bestaat uit een adviseur Openbare orde en Veiligheid, een procesregisseur Zorg & Veiligheid, een consulent WMO en een beleidsadviseur.

Veiligheid voorop

Veiligheid staat voorop. Zijn er kinderen in uw huishouden, dan staat hun belang centraal. Het team Zorg en Veiligheid werkt aan veiligheid op korte termijn en op de lange termijn. Het team kijkt naar de achterliggende die voor de onveiligheid zorgen. Bijvoorbeeld verslavingsproblemen of geweld.

Aanmelden bij het team Zorg & Veiligheid

U kunt als inwoner van Doesburg zelf niet rechtstreeks melden bij het team Zorg & Veiligheid. Aanmelden gaat altijd via een medewerker van de gemeente Doesburg, de woningbouwcoöperatie, de politie, de GGZ of Veilig Thuis. Dit natuurlijk altijd met uw toestemming.

Ondersteuning bij het organiseren van hulp

Bent u eenmaal bekend bij het team Zorg & Veiligheid, dan gaat de procesregisseur Zorg & Veiligheid de hulp zo organiseren dat uw situatie weer stabiel wordt. En we maken daar samen met u en andere instanties een plan voor.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het team Zorg & Veiligheid? Neem dan telefonisch contact op via de gemeente Doesburg via het algemene telefoonnummer: (0313) 48 13 13.