Subsidieregister

U kunt in het register per subsidieverlening o.a. de navolgende informatie terug vinden:                    

  • de naam van de organisatie, waaraan subsidie is verleend;
  • de hoogte van de verleende subsidie in het lopende jaar;
  • of sprake is van een eenmalige of structurele subsidieverlening;
  • onder welke rubriek de subsidieverlening valt (bijvoorbeeld sport of cultuur);
  • het doel, waarvoor subsidie is verleend;
  • de status van de subsidieverlening (voorlopig of definitief).

Subsidieregister