SubsidieregelingDeadlineSubsidiebijdrageToelichting subsidieregeling

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)(externe link)

RVO

Doorlopend aanvragen.

Jaarlijks budget kan tegen einde van het jaar uitgeput raken.

Subsidie voor zonnepanelen (en windturbines) is tot 31 december 2023 aan te vragen.

Apparaten moeten binnen 12 maanden na verlening van de subsidie in gebruik worden genomen.

Warmtepomp: tussen de
€ 1.500 en € 7.500.

Zonneboiler: tussen de € 500 en € 2.500
voor zonneboilers
< 10m2.

Zonnepanelen: max.
€ 125 per kW piekvermogen.

Windturbines: max.
€ 66 per M2.

Subsidie voor alle typen organisaties voor investeringen in duurzame manieren van verwarmen. Denk aan een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine.

Let op: vraag eerst de subsidie aan en sluit daarna pas een koopovereenkomst met de leverancier.

Energie-investeringsaftrek (EIA)(externe link)

RVO

Doorlopend aanvragen.De EIA biedt bedrijven de mogelijkheid om 45,5% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst.De EIA heeft als doel om ondernemers fiscaal voordeel te geven bij hun investering in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Het budget voor de EIA in 2022 bedraagt 149 miljoen euro.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)(externe link)

RVO

Doorlopend aanvragen.De MIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 45% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst.De MIA heeft als doel om ondernemers fiscaal voordeel te geven bij hun investering in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst. Het budget voor de MIA in 2022 bedraagt 169 miljoen euro.

Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen)(externe link)

RVO

Doorlopend aanvragen.De Vamil biedt bedrijven de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten af te schrijven op een zelf te bepalen moment.De Vamil heeft als doel om ondernemers fiscaal voordeel te geven bij hun investering in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst. Het budget voor de Vamil in 2022 bedraagt 25 miljoen euro.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)(externe link)

RVO

Regeling reeds gesloten. Naar verwachting in 2023 weer geopend.Betreft een subsidiebedrag per ton CO2 reductie, verschilt per type project en in welke fase wordt ingediend.Subsidie voor bedrijven en non-profitorganisaties voor het produceren van hernieuwbare energie of toepassing van CO2-reducerende technieken. Denk aan een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand.

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)(externe link)

RVO

Indienen t/m 31 maart 2023. Let op: het aanvragen van deze subsidie kost veel tijd. Het is mogelijk om van tevoren een advies(externe link) aan te vragen bij RVO over de haalbaarheid.Tussen de 25% en 50% van de subsidiabele kosten.

Innovatiesubsidie voor projecten die leiden tot vermindering van de CO2 uitstoot in 2030. Projecten kunnen zich richten op:

  • CO2-afvang en -opslag;
  • Sommige vormen van waterstofproductie;
  • Verschillende opties voor warmteproductie.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)(externe link)

RVO

Indienen t/m 10 januari 2023. Plafond is reeds overschreven, maar opnieuw opengesteld met extra budget.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

Subsidieaanvraag vóór start van project; geen verplichtingen aangaan voorafgaand aan indiening aanvraag.

30% of 45% van de meerkosten ten opzichte van een ‘standaard’ (minder milieuvriendelijk maar goedkoper) technisch alternatief.

Innovatiesubsidie; voor pilot- of demonstratieprojecten van duurzame energie-innovaties van (I) voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, of (II) een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken.

Bij demonstratieprojecten geldt dat de ontwikkelaar van een nieuwe innovatieve techniek of product moet optrekken met een zogenaamde ‘eerste toepasser’, bijv. een woningcorporatie. Het is deze eerste toepasser die investeert en de subsidie kan aanvragen.