Wat is het?

Studeer je en ben je door een beperking niet in staat om te werken naast je studie? Dan kan je aanspraak maken op een individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met een studietoeslag van de gemeente krijg je een steuntje in de rug. Zo voorkom je dat je meer moet lenen.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Je woont in de gemeente Doesburg en je bent 15 jaar of ouder.
  • Je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 WSF of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijs bijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Je hebt geen inkomsten uit arbeid tijdens jouw studie. Een stagevergoeding wordt tot een bepaald bedrag per maand vrijgelaten (zie 'Vrijlating stagevergoeding en vermogen').
  • Je ontvangt geen Wajong-uitkering van het UWV.
  • Je kan door een structurele medische beperking niet bijverdienen naast je studie.

De gemeente kan een onafhankelijk arts laten beoordelen of je in staat bent om te werken naast jouw studie.

Aanvragen

Individuele studietoeslag kan bij gemeente Doesburg digitaal worden aangevraagd met een DigiD met sms-controle. Bewindvoerders kunnen de aanvraag indienen met eHerkenning.

DigiD linkAanvraag individuele studietoeslag

Vrijlating stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag. Een stagevergoeding wordt vrijgelaten tot € 211,67 per maand. Het deel dat hierboven uitstijgt wordt van de studietoeslag afgetrokken. Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de studietoeslag.

Hoogte toeslag

De hoogte van de individuele studietoeslag is afhankelijk van jouw leeftijd:

Leeftijd/Studietoeslag per maandLeeftijd/Studietoeslag per maand
21 jaar of ouder€ 352,8017 jaar€ 139,35
20 jaar€ 282,2316 jaar€ 121,71
19 jaar€ 211,6715 jaar€ 105,84
18 jaar€ 176,40Vrijlating stagevergoeding€ 211,67

Hoelang duurt het?

  • Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
  • In het bericht dat je krijgt, staat ook hoeveel toeslag je ontvangt en of dit in 1 keer, of maandelijks aan je wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen 6 weken na datum van het besluit (dat is de datum die op de brief staat) bezwaar maken.