Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dien dan via onderstaande knop een melding in.

Voorwaarden

 • Uiterlijk 10 werkdagen vóór plaatsing van de steiger is er een digitale melding gedaan.

 • De steiger blijft niet langer dan 30 dagen ter plaatse staan.

 • Er moet minimaal 3,5 meter breedte en 4,20 meter hoogte aan vrije ruimte op de openbare weg aanwezig zijn tot aan de steiger ten behoeve van de vrije doorgang bestemd voor brandweer, ambulance, politie en opstelplaats blusvoertuig brandweer.

 • De steiger wordt enkel op het trottoir geplaatst.

 • Bij plaatsing van de steiger op het trottoir blijft een veilige en toegankelijke doorgang voor voetgangers gewaarborgd. Bij hinder van voetgangers op het trottoir wordt op ooghoogte bebording opgehangen, zodat voetgangers worden geattendeerd op het feit dat zij behoren te oversteken, zodat zij niet over de weg lopen. Indien sprake is van één zijde trottoir, dient een markering/bebording geplaatst te worden waarbij het overige verkeer gewaarschuwd wordt voor voetgangers op de rijbaan.

 • De steiger is ten alle tijde zichtbaar (ook in schemer/donker). Bijvoorbeeld door toepassing van reflecterende borden.

 • De steiger wordt dusdanig opgesteld dat het openbaar gebied niet wordt beschadigd. Beschadigingen en herstel van het openbaar gebied zijn voor kosten van de aanvrager. Herstel wordt uitgevoerd in overleg met of door de gemeente Doesburg, door inhuren van derden.

 • De steiger wordt in de avonden en weekenden dusdanig achtergelaten, dat de mogelijkheid voor derden om in de steiger(s) te klauteren zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • Bij hinder van zicht op de aanwezige verkeerstekens worden dezelfde bebordingen aan de steiger opgehangen, zodat de verkeersveiligheid van de weggebruikers wordt gewaarborgd.

  Voor het tijdelijk plaatsen van verkeersborden kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Stadswerf, via nummer: (0313) 48 13 75. Eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van aanvrager.

 • De steiger veroorzaakt geen hinder voor verleende evenementenvergunningen.

 • De openbare ruimte rondom de steiger wordt netjes en opgeruimd bijgehouden.

 • De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van derden.

Wij adviseren u om vooraf de buurt te informeren. Bijvoorbeeld door een nieuwsbrief te verspreiden met daarin de start, duur, reden en het soort werkzaamheden.
 

Melding indienen

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan alle bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan dient u een ontheffing aan te vragen. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar: info@doesburg.nl met in ieder geval de volgende gegevens: contactgegevens, locatie en soort werkzaamheden, hoelang en wat u wilt plaatsen.