Steenmarters

Steenmarters zijn beschermde dieren. Sommige mensen vinden het een bijzonder dier, voor anderen leidt de aanwezigheid van de steenmarter tot overlast. Vaak is dit geluidsoverlast, maar ook stankoverlast en beschadiging van kabels zijn veelgehoorde klachten.

De steenmarter wordt beschermd door de Flora- en faunawet. Dit betekent dat u een steenmarter niet mag vangen, storen of doden. Ook het verstoren of vernielen van verblijfplaatsen is strafbaar. Op de website van de zoogdiervereniging vindt u meer informatie en leest u wat u kunt doen om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan of te voorkomen.

Wanneer u een steenmarter in uw woning heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Melding doen

Heeft u gevonden wat u zocht ?