Het college van B&W wil het voormalig Beter Horen pand aan de Leigraafseweg in Beinum aankopen. In dit pand zal het ambtelijke en bestuurlijke apparaat gehuisvest worden. Op 29 september beslist de gemeenteraad of zij het geld voor de aankoop beschikbaar stellen. Volgens het college van B&W is dit scenario financieel-economisch gezien met afstand het “best denkbare alternatief” voor een goede en duurzame huisvesting van het ambtelijk en bestuurlijke apparaat. Met dit voorstel zet het college de eerste stap in de uitvoeringsagenda van de Strategische koers vastgoed, vastgesteld in november 2020.

Kosten voor verduurzamen en renoveren stadhuis te hoog

Doesburg stelde in 2020 een strategische koers vastgoed vast dat antwoord geeft op  uitdagingen rondom het gemeentelijk vastgoed. Een van de uitdagingen is het verduurzamen en renoveren van het stadhuis. Uit onderzoek blijkt dat de kosten om dit te realiseren vele miljoenen kost. Niet alleen vanwege het onderhoud dat noodzakelijk is, maar ook de duurzaamheidseisen die per 1 januari 2023 gesteld worden aan kantoorpanden.

Best denkbare alternatief

Wethouder Birgit van Veldhuizen: “De aankoop van dit pand is voor Doesburg financieel-economisch het beste alternatief voor de huisvesting van ambtenaren en bestuur. Het pand is in uitstekende staat en heeft het duurzaamheidslabel A. Hierdoor voldoen wij direct aan de duurzaamheidsverplichtingen. Ook biedt het pand de ruimte voor andere organisaties, bijvoorbeeld voor het stadsarchief, de bibliotheek en maatschappelijke organisaties. Als we dit alles hadden willen realiseren in het huidige stadhuis, had dit ons drie keer zoveel geld gekost.”

Maatschappelijke organisaties welkom maar besluiten zelf waar zij gehuisvest zijn

De gemeente Doesburg streeft naar het multifunctioneel gebruik van gebouwen. Daarom is er nadrukkelijk rekening gehouden met ruimte voor maatschappelijke partners. Of deze organisaties hun intrek nemen in het nieuwe pand staat niet vast. Wethouder van Veldhuizen: “De maatschappelijke organisaties beslissen uiteraard zelf waar ze gehuisvest zijn. Bij de verdere invulling van de plannen worden deze organisaties dan ook nauw betrokken.”

Stadskantoor voor inwoners

Voor de inwoners betekent de aankoop van het pand dat zij voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort in de toekomst op de nieuwe locatie worden ontvangen. Het zal voor inwoners wennen zijn dat de gemeente niet meer in het centrum van de stad Doesburg gehuisvest is. Toch verwacht het college geen grote problemen. Het nieuwe pand is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het heeft ruime parkeervoorzieningen, inclusief enkele laadpalen en ligt tegen de woonwijk Beinum.

Toekomstige functie van het oude stadhuis ligt nog niet vast

Met de aankoop van het kantoorpand aan de Leigraafseweg vervalt voor het huidige stadhuis een deel van de functie. Het college staat op een later moment - met inbreng van de gemeenteraad - stil bij de nieuwe invulling van het pand. In de coalitiebesprekingen werd de wens uitgesproken om de bestuursvleugel van het stadhuis te behouden voor onder andere de vergaderingen van de gemeenteraad, huwelijken en plechtigheden. Deze mogelijkheid neemt het college mee in de uitwerking van de plannen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van dit scenario in een notendop?

  • Duurzaamheidslabel A waardoor de gemeente direct voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen voor kantoorpanden die per 1 januari 2023 van kracht gaan
  • Eenvoudig zelfvoorzienend door plaatsen zonnepanelen en warmtepomp
  • Instapklaar, het kantoorpand is in uitstekende staat.

Wat betekent dit voor inwoners?
Voor de inwoners betekent de aankoop van het pand dat zij voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort in de toekomst op de nieuwe locatie worden ontvangen.

Wat betekent dit voor de organisaties en verenigingen?
Wanneer de gemeenteraad instemt met dit scenario, zullen we met de verschillende organisaties en organisaties in het sociaal domein in contact treden om te bekijken of zij zich in hetzelfde pand willen vestigen.

Is er echt geen andere oplossing?
We hebben de verschillende scenario’s bekeken waarbij het stadhuis zo wordt gerenoveerd en verduurzaamd zodat het aan de hedendaagse eisen voldoet. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Hierdoor bleken deze scenario’s niet haalbaar.

Wanneer gaat de gemeente over?
Per 1 januari geldt dat alle kantoorpanden moeten voldoen aan het label C. Het huidige stadhuis voldoet daar niet aan. Mocht de gemeenteraad instemmen, dan gaan mogelijk al enkele ambtenaren eind dit jaar werken in het nieuwe kantoorpand. Het klantcontactcentrum met balie moet dan nog verder worden ingericht. De verwachting is dat we het pand zomer 2023 volledig in gebruik kunnen nemen.

Is dit een duurzame oplossing? Of lopen we over een aantal jaren weer tegen dit probleem aan?

  • Het pand is erg geschikt, we kunnen er zo in en gaan er qua werkklimaat enorm op vooruit. Met een aantal aanpassingen kunnen we helemaal van het gas af en waarschijnlijk ook qua elektriciteit zelfvoorzienend zijn
  • Qua omvang is het pand ook uitermate geschikt.