Om de klimaatverandering niet uit de hand te laten lopen, moeten we snel veel zuiniger omgaan met energie en overstappen op hernieuwbare energiebronnen.

Windturbines en zonnevelden kunnen alleen gerealiseerd worden op plekken waar de wet- en regelgeving dat mogelijk maakt. De kans dat er in Doesburg windturbines komen is klein. Voor zonnevelden is wel wat ruimte. Op de website staan deze gegevens.

Als een investeerder nu op zo’n locatie een zonnepark wil realiseren, en de grondeigenaar is bereid mee te werken, dan mag de gemeente dit initiatief alléén toetsen aan de bestaande wet- en regelgeving.

Doel afwegingskader voor Doesburg: lokale regels opstellen!

Het afwegingskader dat Doesburg wil opstellen gaat dus niet over het toestaan van projecten, want die ruimte is er al. Het gaat om extra aanvullende regels. Samen met inwoners wil de gemeente die regels opstellen. Het kan dan o.a. gaan om wensen op het gebied van landschappelijke inpassing, beschermen van de leefomgeving, participatie, meedelen in de opbrengsten, etc.

Een projectontwikkelaar, energiebedrijf, energiecoöperatie, grondeigenaar - of wie dan ook - die een initiatief wil starten, zal rekening moeten houden met deze extra regels. Of deze initiatiefnemers een project dan nog haalbaar vinden, is niet aan de gemeente. Wél heeft Nederland als doel om in 2050 energieneutraal te zijn, en Doesburg heeft de ambitie daar actief aan mee te werken.