Wat is het?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). De eigenaar van een woning of bouwwerk, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. Klachten over stank, rioolverstopping of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente indienen.

Rioolverstopping

Is de afvoer van uw riool verstopt ? Maak dan het ontstoppingsstuk nabij de erfgrens open en kijk of deze vol water staat of droog is. De exacte locatie van het ontstoppingsstuk is (meestal) bekend bij de gemeente. Bij de afdeling Leefomgeving kunt u deze tekening opvragen (beheermedewerker riolering telefoonnummer: (0313) 48 13 13.

Wilt u weten wat wel of niet in het riool, kijkt u dan op de website van Nietinhetrool.(externe link)

Hoe werkt het?

Ontstoppingsstuk vol water

Staat het ontstoppingsstuk vol water? Dan zit het probleem in het gemeenteriool en is de gemeente Doesburg verantwoordelijk voor het oplossen ervan. Tijdens werkdagen kan hiervoor tussen 8.00 uur en 15.30 uur gebeld worden naar het Publieksbureau, tel. (0313) 48 13 13. Buiten werktijden zijn wij voor calamiteiten te bereiken via de meldkamer (0900) 88 44.

Ontstoppingsstuk (nagenoeg) droog

Staat het ontstoppingsstuk (nagenoeg) droog? Dan bevindt het probleem zich binnen de grenzen van het perceel en bent u als eigenaar/bewoner zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Voor hulp kunt u contact opnemen met een erkend rioolontstoppingsbedrijf.

Wat kost het?

Indien u zelf opdracht aan een aannemer of ontstoppingsbedrijf geeft zonder de gemeente in kennis te stellen of de kans te geven om het probleem op te lossen, zullen wij niet tegemoet komen in de kosten.