Samenvatting

Via de rioolheffing betaalt u mee aan de kosten die verbonden zijn aan verschillende gemeentelijke watertaken. Het water dat getransporteerd moet worden, water dat ingezameld en verwerkt moet worden. Verwerking van hemelwater of zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Kosten

Het tarief voor 2023 bedraagt

per kubieke meter afgevoerd afvalwater * € 2,45

* waarbij afgevoerd afvalwater gelijk wordt gesteld aan het aantal kubieke meters waterverbruik

Voorwaarden

De rioolheffing is een belasting die van de gebruikers van woningen of bedrijfspanden wordt geheven. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het waterverbruik.

De aanslag rioolheffing lift in de meeste gevallen mee via de nota van het waterbedrijf Vitens. Dit bedrijf int het belastingbedrag op basis van het waterverbruik via voorschotnota’s (geschat verbruik) en een eindafrekening (werkelijk verbruik).

Gang van zaken

Meer weten

Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.