Rioolheffing

Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. En kosten zoals het water dat getransporteerd moet worden, water dat ingezameld en verwerkt moet worden. Verwerking van hemelwater of zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Hoe werkt het?

De rioolheffing is een belasting die van de gebruikers van woningen of bedrijfspanden wordt geheven. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het waterverbruik.

De aanslag rioolheffing lift in de meeste gevallen mee via de nota van het waterbedrijf Vitens. Dit bedrijf int het belastingbedrag op basis van het waterverbruik via voorschotnota’s (geschat verbruik) en een eindafrekening (werkelijk verbruik).

Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat kost het?

per kubieke meter afgevoerd afvalwater * € 2,55

* waarbij afgevoerd afvalwater gelijk wordt gesteld aan het aantal kubieke meters waterverbruik

Extra informatie

Meer weten

Heeft u een vraag. U kunt via onderstaand formulier een vraag stellen.

DigiDinformatievraag gemeentelijke belastingen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.