Vanaf 7 oktober tot medio december a.s. vinden er werkzaamheden plaats in de binnenstad van Doesburg.

Projectgebied

 • Lindewal (kruisvlak met de Koepoortstraat)
 • Koepoortstraat (tussen de Lindewal en de Hoogestraat)
 • Hoogestraat

Werkzaamheden

 • Opbreken verhardingen
 • Vervangen riolering
 • Vervangen lichtmasten Hoogestraat
 • Vervangen waterleiding (Vitens)

Planning

 • Start 7 oktober a.s.
 • Gereed 17 december 2019

Belangrijke data

 • 7 oktober t/m 18 oktober wordt de Lindewal afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van de Koepoortstraat. Omleiding wordt ingesteld via de singel- Meipoortwal.

Fasering

 • De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd
 • Korte werkvakken van max. 35 meter
 • Doorgaand verkeer blijft mogelijk op de Koepoortstraat
 • Doorgaand verkeer niet mogelijk bij werkzaamheden in de Hoogestraat (bereikbaar via de Paardenmarkt of anderzijds via de Koepoortstraat)
 • Bewoners blijven altijd ter voet bereikbaar

Fasering en planning

Parkeren

 • Tijdens de werkzaamheden geldt een parkeerverbod in de straat en parkeren op de Bleek voor vergunninghouders wordt mogelijk gemaakt. De betrokkenen hebben hierover een brief ontvangen.
 • Gereserveerde p-plaats op de Bleek middels een RVV bord E09. Aan het begin en aan het einde van het vak staat een bord “gereserveerd vergunninghouders Hoogestraat en Koepoortstraat”.
 • Parkeren op de Bleek, tenzij…. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor mensen die slecht ter been zijn. Deze kunnen tijdelijk verwezen worden naar een andere p-locatie in de omliggende straat (bij ruimte). Deze ontvangen dan een tijdelijke vergunning voor deze straat. Tijdelijke vergunning wordt verstrekt door Petra Geverinck van publieksburo.

Communicatie

Vragen tijdens de uitvoering