Kaders voor duurzame energie - resultaten van onderzoek onder inwoners en belanghebbenden

Doesburg wil in 2050 energieneutraal zijn. Wij hebben Het PON & Telos gevraagd een onderzoek uit te voeren onder inwoners en belanghebbenden. Dit is een onderdeel van het proces om te komen tot lokale voorwaarden voor duurzame energie.

De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in het onderstaande document:

Resultaten onderzoek onder inwoners en belanghebbenden