Plan

Gemeente Doesburg gaat de Angerloseweg, Breedestraat en een deel van de Bingerdenseweg opnieuw inrichten.

Enige tijd terug zijn wij gestart met de voorbereidingen en hebben wij een eerste concept ontwerp opgesteld. Deze vindt u hier.

Participatie

Hoe de openbare ruimte er uit komt te zien, bepalen we graag samen met u. Wij hebben als gemeente al diverse ideeën maar wij hebben u als bewoner nodig bij het maken van definitieve keuzen.

Graag delen wij onze eerste ideeën met een nog te formeren klankbordgroep. De klankbordgroep gaat samen met ons het concept ontwerp uitwerken tot een eerste voorlopig ontwerp. Wij denken met een tweetal sessies met de klankbordgroep  – data en tijdstip nog nader met u te bepalen – tot een voorlopig ontwerp te kunnen komen.

Dit gezamenlijk gemaakte voorlopig ontwerp willen we daarna delen met alle bewoners van Doesburg, zodat ook zij gelegenheid krijgen input te geven op het voorlopige ontwerp. De opgehaalde wensen gaan we samen verwerken in het ontwerp. Met de klankbordgroep gaan we dit ontwerp bespreken en – na vaststelling – omvormen tot een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp wordt daarna gedeeld met alle betrokkenen. Bij voldoende draagvlak zal dit het vetrekpunt zijn om bestek en tekening te maken.

Planning

Juli/augustus 2021:
Formeren klankbordgroep.

September 2021:
Eerste bijeenkomst klankbordgroep. Kennismaking & presentatie concept ontwerp door gemeente en ophalen klantwensen van de klankbordgroep. Duur: 2 uur. Locatie: Stadhuis. Datum en tijd in overleg met klankbordgroep.

September/oktober 2021:
Tweede bijeenkomst klankbordgroep. Opgehaalde klantwensen verwerken in voorlopig ontwerp. Gezamenlijk bespreken en vaststellen voorlopig ontwerp. Duur: 2 uur. Locatie: Stadhuis. Datum en tijd in overleg met klankbordgroep.

November 2021:
Informatieavond/Inloopavond. Delen voorlopig ontwerp met bewoners/stakeholders Doesburg.

December 2021:
Derde bijeenkomst klankbordgroep. Opgehaalde klantwensen verwerken in definitief ontwerp. Gezamenlijk bespreken en vaststellen definitief ontwerp. Daarna delen definitief ontwerp met inwoners/stakeholders Doesburg.

U doet toch mee?

U heeft eerder al contact gehad met ons over het tracé Angerloseweg, Bingerdenseweg en Breedestraat te Doesburg. Reden voor ons om u, mede namens wethouder Birgit van Veldhuizen, via deze weg persoonlijk te vragen of u bereid bent zitting te nemen in de klankbordgroep. Juist uw inbreng telt en zal zeer waardevol zijn.

Wij hopen dat u geënthousiasmeerd bent om zitting te gaan nemen in de Klankbordgroep. Aanmelden kan rechtsreeks via armand.rood@doesburg.nl

Hebt u nog vragen? Mail gerust. Onderstaand treft u de contactgegevens aan.

Armand Rood | Projectleider, email: Armand.rood@doesburg.nl