Doesburg is onderdeel van de Regio Arnhem Nijmegen. Samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen werken we aan een plan voor het opwekken van duurzame energie: de Regionale Energie Strategie (RES).

De regio heeft een eerste voorlopige concept bod ingeleverd bij Het Rijk. Bekijk de publieksversie van het voorlopige bod. Hierin staat wat we als Regio in 2030 aan duurzame energie kunnen opwekken met zon- en windprojecten. Het Rijk legt dit bod bij die van de andere 29 regio’s in Nederland en beoordeelt of we samen de landelijke doelen halen. In het plan van onze regio zijn 4 zoekgebieden aangewezen waar het grootste deel van het bod gerealiseerd gaat worden. Gemeente Doesburg ligt niet in zo’n zoekgebied. Naast de doelstelling van het Rijk werkt de gemeente Doesburg er zelf ook hard aan om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit om Doesburg ook mooi te houden voor de toekomst.

Wij horen graag uw mening over de energieplannen in de regio. Wilt u meepraten over de energietransitie? Laat het ons dan weten en stuur een mail aan duurzaam@doesburg.nl.

 

Doesburg in 2050 energieneutraal

Doesburg wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor is het nodig om als gemeente zelf duurzame energie op te wekken. Hoe en waar dat het beste kan willen we samen met inwoners en organisaties gaan bepalen. Vooraf gaan we eerst samen een afwegingskader maken. Hierin staat welke eisen we als samenleving stellen aan de komst van grootschalige opwek van duurzame energie. Daarnaast stimuleren we (gezamenlijke) initiatieven van inwoners rondom duurzame opwek in en om de stad. Zo mogelijk, verbinden we deze aan elkaar, bijvoorbeeld in een lokale energiecoöperatie.

Voorlopig concept bod

Op 10 juni is in de raadscommissie VROM en op 25 juni in de gemeenteraad van Doesburg gesproken over het voorlopige concept bod. De regio verzamelt de opmerkingen van de raad en die van de andere gemeenten en levert op 1 oktober een aangepast concept bod op. Waarna de Rijksoverheid alle biedingen van de 30 RES- regio’s analyseert en optelt. Met de uitkomsten daarvan werkt de regio weer verder aan een definitief plan voor de regio. Deze moet uiterlijk 1 juli 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.

Ideeën en vragen

Wij willen graag uw mening horen. Heeft u vragen of ideeën voor een duurzaam initiatief? Deel ze met ons en stuur een mail naar duurzaam@doesburg.nl. Bij voldoende interesse, organiseren we een digitale bijeenkomst waar de vragen worden beantwoord en de ideeën besproken kunnen worden.

Infosheet over naar schone electriciteit Regionale Energiestrategie Arnhem