Samenvatting

Overal in Nederland kan zich een ramp voordoen, ook in uw omgeving. Een ramp is altijd anders en het is niet van tevoren in te schatten wat een ramp veroorzaakt. Denk aan een brand bij een chemische fabriek, een overstroming van een rivier of een grote natuurbrand.

Wat is een ramp?

Een ramp of crisis is een ernstig incident met (de dreiging van)

  • veel slachtoffers (doden en gewonden)
  • grote materiele schade
  • schade aan het leefmilieu
  • grote verstoring van het openbare leven

Gang van zaken

Wat te doen als de sirene gaat

Elke eerste maandag van de maand om exact 12.00 uur worden de sirenes getest. Maar wat moet u doen als de sirene op een ander moment gaat?

Bel in géén geval met het alarmnummer 1-1-2, de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. Het telefoonsysteem kan overbelast raken. En dat heeft ernstige gevolgen voor het op gang komen van de hulpverlening.

Rampenzender

De provincie Gelderland heeft Radio Gelderland benoemd tot rampenzender. Wanneer in Gelderland een ramp gebeurt, kan de provincie of een gemeente op Radio Gelderland een oproep aan de bevolking doen.

Evacuatie

Als u het gebied waar u woont moet verlaten, dan hoort u dat via een geluidswagen of via Omroep Gelderland. In dat geval moet u het volgende doen:

  • Sluit gas, licht en water af.
  • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
  • Sluit uw woning af.
  • Controleer of uw buren gehoord hebben van de evacuatie.

Tips

De overheid informeert u via NL-alert over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon(externe link). In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is een extra alarmmiddel.

Heeft u gevonden wat u zocht?