Projectbeschrijving Experiment 'Omgevingsplan Beinum' voor Doesburg

De gemeente Doesburg gaat vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet in 2019 volop experimenteren met de instrumenten van deze wet.

Het experiment richt zich op het vereenvoudigen en verminderen van regels voor inwoners, verkorting van procedures en het uitbreiden van de digitale dienstverlening.

Hiervoor zal als proef als eerste voor de wijk Beinum één integraal plan opgesteld worden.

Daarbij worden alle bestemmingsplannen, de welstandsnota en alle verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving vervangen door één integraal omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Extra aandacht wordt gegeven aan gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Met dit experiment wil de gemeente ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken in een gedeelte van de stad. Zo ontdekken we de leerpunten voor het uiteindelijke doel: Één Omgevingsplan voor heel Doesburg.

Gedurende het proces worden inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gevraagd mee te denken over wat zij willen terugzien in het Omgevingsplan voor Beinum. Ook willen we weten hoe zij als gebruikers het huidige ruimtelijke beleid ervaren. En wat er anders en eenvoudiger kan. Om betrokken inwoners te werven stond een vacature uit.