De gemeente Doesburg gaat vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet in 2019 volop experimenteren met de instrumenten van deze wet.