Oktober 2022: Geen vierde bouwlaag, plangebied wordt uitgebreid

Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad bij meerderheid een motie aangenomen. De meerderheid van de raad vindt -bij nader inzien- dat een vierde bouwlaag niet gewenst is. Dit standpunt is mede ingegeven door de onrust die is ontstaan bij omwonenden.

Omwonenden vrezen door de toename van het aantal woningen verkeersoverlast en parkeerproblemen. Tijdens een inloopavond bij de corporatie hebben verschillende bewoners hun zorgen geuit. Maar ook heeft men constructief meegedacht over mogelijke oplossingen. De belangrijkst opbrengst van deze avond is dat dit er toe heeft geleid dat corporatie en gemeente hebben besloten het plangebied uit te breiden.

Er wordt een groter openbaar gebied rondom de woningbouw betrokken bij de herinrichting. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om onder andere het parkeren anders in te richten. Begin september hebben omwonenden hierover een brief ontvangen.

In deze brief is een kaartje opgenomen waarin de tijdens de inloopavond aangereikte ideeën summier zijn aangegeven. In de brief wordt benadrukt dat het hier niet gaat om een uitgewerkt plan. Bewoners zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de herinrichting van het Van Tuyllplein en omgeving. Brief en motie kunt u bovenstaand downloaden.

Op zaterdag 7 mei hebben huurders en omwonenden kennis kunnen nemen van de stedenbouwkundige opzet van de door Stichting Woonservice IJsselland nieuw te bouwen woningen.

De corporatie had hiervoor aan het Van Tuyllplein een informatietent ingericht. De belangstelling was groot. Er zijn door bewoners veel kritische vragen gesteld, en dit heeft weer geleid tot vragen van de gemeenteraad. De raadsfractie van PvdA-GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn door het college beantwoord. Beide brieven kunt u hier downloaden.  

Op 21 april heeft de gemeenteraad ingestemd met de stedenbouwkundige visie voor het vervangen van 59 woningen in wijk De Ooi.

Nu de ontwikkelingskaders zijn vastgesteld kan Stichting Woonservice IJsselland met haar huurders en bewonerscommissie aan de slag om samen met een concept bouwer mooie praktische woningenontwerpen te ontwerpen. De 59 te slopen eengezinswoningen worden vervangen door 85 woningen. In totaal komen er 42 appartementen, waarvan 30 toekomstbestendige appartementen en 12 appartementen voor starters. Verder komen er 8 toekomstbestendige woningen. De overige woningen zijn eengezinswoningen

De woningen worden niet exact op dezelfde plek teruggebouwd. Dat heeft gevolgen voor de om de woningen gelegen openbare ruimte. Die ruimte wordt door de gemeente -in overleg met omwonenden- opnieuw “duurzaam en klimaatadaptief” ingericht. Zo wordt het groen rondom de nieuw te bouwen woningen uitgebreid. Gelijktijdig wordt een deel van de 60 jaar oude riolering vervangen en wordt er een apart riool voor de afvoer van regenwater aangelegd. Als eersten zullen in het najaar van 2023 woningen aan de Betulastraat worden vervangen. Daarna volgt de Notenstraat en als sluitstuk komen er nieuwe woningen aan Ribestraat, Prunusstraat en Van Tuyllplein. Als alles naar wens verloopt kan het project tegen de zomer van 2025 worden afgerond.

Hoe de herinrichting er ongeveer komt uit te zien, kunt u lezen in onderstaande documenten:

Gemeente en corporatie gaven tijdens de inloop van 11.00 tot 14.00 uur op zaterdag 7 mei tekst en uitleg over woningbouwproject Flora 23 (wijk De Ooi). Deze vond plaats in een informatietent in het parkje ter hoogte van Prunusstraat. Hier werd ook de samenwerkingsovereenkomst getekend door gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland.

Via deze website houden we u op de hoogte van de planvoorbereidingen.