Samenvatting

Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van gemeentegrond. U betaalt dit als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op openbare grond heeft staan. Bijvoorbeeld op de stoep. U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen.

Kosten

In de tarieventabel die hoort bij de Verordening precariobelasting staan alle tarieven. Deze actuele tarieventabel kunt u vinden op de website van Overheid.nl.

Voorwaarden

De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven gemeentegrond. De gemeentegrond moet wél voor de openbare dienst zijn bestemd.

In Doesburg is het heffen van precariobelasting niet gekoppeld aan een vergunning. Dit betekent dat de precariobelasting ook verschuldigd is in die gevallen dat er (nog) geen vergunning is verleend.

Gang van zaken

Meer weten

Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.