Wat is het?

  • U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond, bijvoorbeeld omdat u een terras, steiger, reclamebord of container plaatst.
  • U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen.

Hoe werkt het?

De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven gemeentegrond. De gemeentegrond moet wél voor de openbare dienst zijn bestemd.

In Doesburg is het heffen van precariobelasting niet gekoppeld aan een vergunning. Dit betekent dat de precariobelasting ook verschuldigd is in die gevallen dat er (nog) geen vergunning is verleend.

Wat kost het?

In de tarieventabel die hoort bij de verordening precariobelasting staan alle tarieven. Deze actuele tarieventabel kunt u vinden op de website van Overheid.nl.

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2024(externe link)

Extra informatie

Meer weten

Heeft u een vraag. U  kunt via onderstaand formulier een vraag stellen.

DigiD linkinformatievraag gemeentelijke belastingen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.