Organisatiestructuur

De ambtelijke organisatie bestaat uit de directie (gemeentesecretaris/algemeen directeur), zes resultaatverantwoordelijke teams, de afdeling Bedrijfsvoering en de staf. Op ieder team zit een meewerkend teamleider/manager. De gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt ondersteund door de staf, bestaande uit het bestuurssecretariaat, de kwaliteitsmedewerker en de controller.

Gemeenteraad en College van B&W zijn verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Het management draagt zorg voor de aansturing. Samen met de medewerkers draagt het management zorg voor de dienstverlening aan de klant.

  • Team SB&P, Strategie, Beleid & Projecten
  • Team KCC, Klant Contact Centrum
  • Team LO, Leefomgeving
  • Team WOR, Wonen, Ondernemen en Recreëren
  • Team Z&O, Zorg en Ondersteuning
  • Team W&I, Werk & Inkomen
  • Afdeling Bedrijfsvoering
Organisatiestructuur
Organogram Gemeente Doesburg

Hebt u gevonden wat u zocht ?