In het voorjaar van 2019 maakten inwoners uit Beinum, Waterschap Rijn en IJssel en Gemeente Doesburg met elkaar de visie ‘Naar Buiten in Beinum’. De visie is een eerste denkrichting voor de toekomst van water, groen, spelen en bewegen in de wijk en is de basis voor het uitvoeren van onderhoud aan het groen en de vijvers in de wijk.

Om tot uitvoering te komen zijn detail-ontwerpen van kleine gebieden nodig. Gemeente en het waterschap maken de ontwerpen voor deze kleine gebieden samen met direct omwonenden.

Ontwerpsessie ‘waterplaats Campstede’

De ‘vijver Campstede’ is het eerste gebied dat in detail is uitgewerkt samen met omwonenden. Op vrijdag 27 september kwamen 12 omwonenden daarvoor bij elkaar onder een carport die uitkijkt op de vijver.

De onderliggende visie ‘Naar Buiten in Beinum’ werd kort toegelicht. Deelnemers deelden vervolgens hun gedachten bij de ideale waterplaats voor hun huis. Die gedachten werden door landschapsarchitect Guido Baten (Buro Ontwerp en Omgeving) direct vertaald in een schetsontwerp. Deelnemers reageerden enthousiast op deze manier van werken: “Wat fijn dat we zo nauw betrokken worden bij iets waar we dagelijks op uit kijken.”

Ontwerp vijver Campstede

Hier vindt u het uitgewerkte schetsontwerp voor vijver Campstede. Dit schetsontwerp is een uitwerking van de ruwe schets die we op 27 september 2019 samen met omwonenden maakten van de vijver.

Met dit schetsontwerp als basis starten gemeente en waterschap met de nodige voorbereidingen en onderzoeken. Daarna vindt uitvoering plaats. Zowel de voorbereiding als de uitvoering vinden waarschijnlijk plaats in 2020.  

Heeft u gevonden wat u zocht ?