Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit wordt zes weken ter inzage gelegd. De inzage wordt aangekondigd op de gemeentepagina en de Staatscourant. U kunt binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen.