Ondermijning

Ruikt u wel eens een vreemde anijsgeur als u op de fiets zit? Ziet u wel eens een pand dat al jaren leegstaat en waarvan alle ramen zijn afgeplakt? Krijgt u niet het aantal uren zorg dat is toegezegd? Dit kunnen signalen zijn die wijzen op ondermijnende criminaliteit! 

Wat is ondermijning?

Bij ondermijning gaat het om verschillende vormen van criminele activiteiten waarbij er een vermenging is tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen maken misbruik van voorzieningen van bedrijven en overheden. Ondermijning is lang niet altijd zichtbaar, maar het heeft wel grote gevolgen voor de samenleving. Daarnaast is het vaak dichterbij dan gedacht en kent het verschillende vormen: een boerenschuur die wordt verhuurd en wordt gebruikt voor een drugslab, een winkel zonder klanten of een slecht verlicht pand dat overdag is gesloten maar waar ’s avonds wel altijd mensen zijn.

Ondermijning uit zich in verschillende criminele activiteiten zoals drugshandel, hennepkwekerijen, drugsproductie, witwassen, mensenhandel, uitkeringsfraude, milieucriminaliteit, zorgfraude of vastgoedfraude.

Wat doet de gemeente Doesburg?

De gemeente heeft een regierol in de aanpak van ondermijning. Ondermijning wordt integraal aangepakt, samen met de politie, het RIEC, Belastingdienst en de Omgevingsdienst.

Melden

Het aanpakken van ondermijning kunnen wij niet alleen. Het is belangrijk om signalen van ondermijning te melden. Elk signaal kan ons en de politie helpen om criminele activiteiten te stoppen. U kunt vermoedens van ondermijnende activiteiten op verschillende manieren melden:

Is er sprake van spoed en moet de politie ter plaatse komen? Bel dan met de politie via: 0900 8844 of bij spoed met: 112.

Wilt u anoniem melden, dan kan dat bij: Meld Misdaad Anoniem.

Twijfelt u nog of vindt u een officiële melding een te grote stap? Belt u dan gerust naar de gemeente Doesburg via: (0313) 48 13 13. U kunt vragen naar de adviseur veiligheid. Daar kunt u uw vragen stellen, sparren of alsnog uw melding doen.