Olietanks in particuliere grond verwijderen

Wat is het?

Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Als er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin ligt, dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Als u de tank niet meer gebruikt dan moet u de tank laten weghalen door een erkend bedrijf. Laat altijd een bodemonderzoek uitvoeren.
 • Als u de tank nog gebruikt, dan moet u de tank elk jaar laten keuren.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat er een tank in uw grond ligt.

 • Als u niet de eigenaar van de grond bent, maar wel de huurder, dan moet u dit doorgeven aan de verhuurder. Laat altijd een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuild is, moet u deze laten schoonmaken.
 • Als u de tank niet meer gebruikt, dan vraagt u een Kiwa-erkend bedrijf om de tank weg te halen. De adressen van deze bedrijven vindt u op www.kiwa.nl. Alleen als dit echt niet anders kan, mag de tank blijven liggen. Het Kiwa-erkend bedrijf maakt de tank schoon en onklaar.
 • Als u de eigenaar bent en u gebruikt de tank nog, dan moet u de tank elk jaar laten keuren. Zorg er ook voor dat u zich verzekert tegen de gevolgen van bodemvervuiling.

Hoe werkt het?

 • De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf.
 • De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd.

De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

Extra informatie

Soms is het lastig om te bepalen of er een olietank aanwezig is.

 • Aanwijzingen in uw tuin zijn een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep.
 • In de kelder of de kruipruimte wijst een ongebruikte leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minimaal 2 keer zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter.
 • Soms weten uw buren of de vroegere bewoners of er een tank in de tuin ligt.
 • Oliehandelaren weten meestal welke huizen vroeger oliestook hadden.