Goed nieuws: Het Rijk heeft goedkeuring gegeven! We kunnen verder met de nieuwe plannen om De Ooi (richting) aardgasvrij te krijgen! De subsidie die we oorspronkelijk voor de ontwikkeling van een warmtenet hadden gekregen, wordt nu ingezet om u te helpen uw huis aardgasvrij te maken.

Als inwoner van De Ooi met een koopwoning, kunt u gebruikmaken van de subsidie voor Programma Aardgasvrije Wijk (PAW) De Ooi. U kunt subsidie aanvragen voor werkzaamheden aan uw woning die nog niet zijn begonnen. Er is een maximum subsidie van € 4.500,- per woning beschikbaar. In een persoonlijk gesprek hoort u hoe u hier aanspraak op kunt maken. Maak hiervoor een afspraak via het Achterhoeks Energieloket van Agem: (0314) 82 03 60 of: info@energieloketachterhoek.nl.

Persoonlijk advies

Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden in uw woning:

 • Welke isolatiemaatregelen hebben het meeste effect in uw woning?
 • Is een warmtepomp (al) geschikt?
 • Hoe kunt u aardgasvrij gaan koken?
 • Hoe kunt u zorgen voor meer comfort en een lagere energierekening?

Wij adviseren u en maken het u zo makkelijk mogelijk. Ook hulp bij de administratieve afhandeling en onafhankelijk financieel advies behoort tot de mogelijkheden. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie alsnog bij u als inwoner van De Ooi terecht komt.

Een afspraak maken

Maak een afspraak voor een persoonlijk advies via het Achterhoeks Energieloket van Agem: (0314) 82 03 60 of via: info@energieloketachterhoek.nl.

P.S.: Voor huurwoningen is via de verhuurder hetzelfde bedrag per woning beschikbaar. Huurders hoeven zelf geen actie te ondernemen. Dit loopt via de verhurende partij.

Team PAW De Ooi

Aanvraag PAW subsidie

Weet u al welke verduurzamingsmaatregelen u wilt treffen voor uw woning en heeft u hiervoor de benodigde offertes? Dan kunt u via onderstaande knop een aanvraag indienen bij gemeente Doesburg om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Start aanvraag

Voorwaarden

Let op! U kunt pas beginnen met het laten uitvoeren van de maatregelen nadat u de subsidieaanvraag heeft gedaan met 1 of meerdere offertes. Als u de subsidie pas aanvraagt nadat het werk is uitgevoerd, kunnen we hiervoor geen subsidie verlenen.

Zonder toevoeging van de offertes wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Vraag deze dus eerst aan voor elk van de onderstaande gekozen maatregelen. Uit deze documenten moet duidelijk blijken welke kosten in aanmerking komen voor subsidie:

 • Elke maatregel dient op minstens één offerte te staan;
 • Één offerte kan meerdere maatregelen bevatten;
 • Zowel de materialen als arbeid dienen op de offerte vermeld te staan.
  (Bijvoorbeeld het plaatsen van goed isolerend glas door meerdere ramen te vervangen, wordt gezien als één maatregel).

Verduurzamingsmaatregelen

U kunt kiezen uit de volgende maatregelen: (meerdere keuzes mogelijk)

 • Isolatie van de woning (glasisolatie, vloerisolatie, dakisolatie aan binnenkant, etc.);
 • Aanpassen van de binneninstallatie (bijvoorbeeld vervanging van de radiatoren);
 • Warm water voor kraan en douche vervangen door aardgasvrije verwarming van water (bijvoorbeeld een doorstroom verwarmer of elektrische boiler);
 • Omzetten of vervangen van verwarming van de woning via aardgas (vaak CV-ketel) naar een aardgasvrije verwarming van de woning (bijvoorbeeld hybride of elektrische warmtepomp);
 • Omzetten van fornuis op (aard)gas naar koken zonder aardgas te gebruiken (bijvoorbeeld inductie);
 • Laten verwijderen van de gasaansluiting van de woning.
Isolatievoorwaarden

Het isoleren van de spouw en buitenzijde dak (binnenkant wel mogelijk) is verboden onder de Wet natuurbescherming. Dit is om soorten die in de spouw kunnen leven, zoals vleermuizen en vogels, te beschermen.

Vragen?

Voor vragen over de subsidie, mogelijkheden voor uw woning of hulp bij de subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met:
Energieloket Achterhoek via: (0314) 82 03 60 of info@energieloketachterhoek.nl.

ISDE-subsidie

Naast PAW subsidie kunt u ook nog ISDE-subsidie aanvragen. Na de uitvoering van de werkzaamheden en afronding van uw PAW-subsidieaanvraag (subsidie is vastgesteld en aan u uitbetaald), kunt u ook nog in aanmerking komen voor de landelijke ISDE-subsidie. De ISDE-subsidie dient u zelf aan te vragen. Meer informatie en voorwaarden.

Factuur uploaden na uitgevoerde werkzaamheden

Nadat u de werkzaamheden heeft uitgevoerd, dient u de factu(u)r(en) te uploaden via onderstaande knop:

Factuur uploaden

De factuur dient als bewijs dat de verduurzamingsmaatregelen aan uw woning daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Pas daarna kan de subsidie aan u uitbetaald worden voor de kosten op de factuur die voor subsidie in aanmerking komen.

Hoe moet de factuur er uit zien?

De kosten op de factuur moeten voldoende zijn uitgesplitst in onderdelen en specifiek zijn. Voor elk onderdeel op de factuur zijn ook de kosten genoemd. Materialen en arbeid staan afzonderlijk op de factuur vermeld. Op de factuur staat minimaal:

 • Gebruikte materialen en kosten voor elk materiaal
 • Arbeid en kosten 
 • Datum van uitvoering/installatie

U kunt degene die het werk uitgevoerd heeft vragen om de gegevens op de factuur te vermelden, zoals de eisen voor isolatie hieronder. Voor isolatie staat er naast bovenstaande voorwaarden, op de factuur: 

 • Aantal m2 dat geïsoleerd is per maatregel (dak, vloer, etc.)
 • De isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde)
 • De dikte van het isolatiemateriaal
 • Het merk en type isolatie dat aangebracht is met meldcode (deze heeft u ook voor ISDE subsidie nodig)

Daarnaast zou een betaalbewijs bij de factuur wenselijk zijn.