Doesburg kent  een actieve vereniging voor eigenaren van monumenten. De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van het cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving

Ook bestaat hun doelstelling uit het overdragen van kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg. De vereniging is zeer actief in het informeren van haar leden over het verduurzamen van monumenten.

Kijk op de website Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg