Samenvatting

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit is een onafhankelijke stichting die geld en subsidies betaalt aan monumenteigenaren. Dit geld is bedoeld voor restauratie en onderhoud van het monument. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de monumenten-site van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meenemen

Stuur bij uw subsidie aanvraag voor rijksmonumenten de volgende bijlagen mee:

 • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
 • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
 • technische omschrijving van de werkzaamheden
 • foto’s van de bestaande situatie
 • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
 • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. In dit pip legt u uw plannen voor de komende jaren vast. Dit pip moet:

 • een inspectierapport als basis hebben (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of Monumentenwacht)
 • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden
 • beschrijven wat het doel is
 • een meerjarenplan voor de werkzaamheden hebben
 • een meerjarenbegroting hebben