Samenvatting

In Nederland kan elk kind naar school.

Het belang van onderwijs voor het kind zelf en de samenleving is zo groot dat hiervoor de leerplicht is ingesteld (Leerplichtwet 1969). De gemeente Doesburg heeft beëdigde leerplichtconsulenten in dienst die belast zijn met het toezicht en de naleving van de leerplichtwet. Leerplichtige leerlingen in de leeftijd van 5 t/m 16 jaar en kwalificatieplichtige leerlingen van 17 tot en met 18 jaar zijn de belangrijkste doelgroep.

Boven leerplichtige leerlingen van18 tot en met 22 jaar worden intensief gevolgd bij het behalen van de vereiste startkwalificatie. Een startkwalificatie (minimaal niveau mbo 2, havo of vwo) is een absolute noodzaak om aansluiting bij de arbeidsmarkt te vinden.

De leerplichtconsulent kan leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en uiteraard scholen/instellingen begeleiden en alle zorg aanbieden die noodzakelijk of gewenst is. Daarnaast zijn de leerplichtconsulenten volledig bevoegd en beëdigd om als buitengewoon opsporingsambtenaar in voorkomende gevallen over te gaan tot het opleggen van een strafmaatregel of zelfs tot het opmaken van een proces-verbaal.

Scholen/instellingen maar ook ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen met vragen en/of problemen kunnen te allen tijde een beroep doen op de leerplichtconsulent.

Meer informatie over de leerplichtwet, extra verlofaanvraag of vrijstellingen kunt u vinden op de site van de rijksoverheid/leerplicht.(externe link) Heeft  u nadere vragen omtrent de leerplicht, neem gerust contact op met een leerplichtconsulent van de gemeente Doesburg. 

U kunt de leerplichtconsulent bereiken op het stadhuis of via de gebruikelijk kanalen van:

Postbus 100, 6980 AC Doesburg

Telefoon: (0313) 48 13 13

Email: leerplicht@doesburg.nl 

Heeft u gevonden wat u zocht?