Wat is leerlingenvervoer?

Vervoer naar school regelen we zelf

In Doesburg reizen kinderen zelfstandig naar school als dat kan. En voor zover dat niet kan, brengen ouders hun kinderen zelf naar school, of regelen ze dat iemand anders dat voor hun doet. Dat hoort bij je taken als ouder.

Er is een aantal situaties waarin we dit niet van de leerling en de ouders kunnen verwachten. Dat kan komen door de afstand naar school, de leeftijd, beperkingen bij zelfstandig reizen, of de gezinssituatie. Of een combinatie.

De gemeente helpt, met leerlingenvervoer

In zulke situaties helpt de gemeente. Dat noemen we “leerlingenvervoer.” Voor het leerlingenvervoer zijn er veel verschillende spelregels, omdat onderwijs, vervoer, kinderen, gezinnen en beperkingen in allerlei soorten en maten voorkomen. Op deze pagina geven we een korte samenvatting.

Naar school met een beperking

Als uw kind door een beperking niet zelfstandig kan reizen, bent u als ouder verantwoordelijk om zelf uw kind te brengen en halen. Daarvoor kunt u meestal een vergoeding krijgen. Als het beide ouders niet lukt om zelf te brengen en halen, kunt u taxivervoer aanvragen.

Naar een school ver weg

Als de dichtstbijzijnde school voor uw kind verder is dan 6 kilometer, kunt u een vergoeding krijgen van de kosten voor fiets of openbaar vervoer (ov). In sommige gevallen kennen we een vergoeding toe voor een elektrische fiets. Dit is aan voorwaarden gebonden.

Bedragen

  • Fiets: 9 cent per kilometer (leerling en/of begeleider).
  • Auto: 21 cent per kilometer (eigen vervoer).
  • Bus en trein (ov): de gemeente verstrekt een gratis ov-abonnement of een volledige vergoeding.

Waar moet u op letten?

Zelfstandig leren reizen

Een kind dat dit jaar nog niet zelfstandig kan reizen, kan dat volgend jaar misschien wel. Het is uw taak als opvoeder om uw kind te leren fietsen en te leren reizen met het openbaar vervoer, zodra uw kind daar klaar voor is. Als u van de gemeente een vergoeding of een voorziening aanvraagt, letten wij hier ook op.

Veel kinderen leren sneller om zelfstandig met bus en trein te reizen als ze de GoOV-app gebruiken. Die helpt ze stap voor stap: de reis plannen, de route lopen naar de halte, instappen en inchecken, etc. Tot aan de deur van de school en inclusief een noodknop voor live hulp vanuit een callcenter.

De gemeente regelt een kosteloos abonnement op deze app. Hebt u interesse, neem dan contact op.

Onderzoek en onderbouwing

Als u taxivervoer aanvraagt, onderzoeken we altijd of u uw kind zelf kunt brengen en halen. U moet dan aantonen dat u geen andere oplossing hebt. Wij kunnen daarbij verklaringen opvragen over werktijden, gezinsleden, vervoermiddelen en meer.

Eigen inzet

Vanaf schooljaar 2024/25 worden leerlingen door de taxi opgehaald bij een opstapplaats (meestal een bushalte bij u in de buurt). Avan informeert u tijdig welke opstapplaats dit wordt. Ook verwachten wij vanaf dat moment dat u uw kind één dag per week zelf brengt en haalt.

U blijft verantwoordelijk

Ook als u een vergoeding of taxivervoer krijgt van de gemeente, blijft u als ouder zelf verantwoordelijk voor het schoolgaan van uw kind. Als de bus niet rijdt, of de taxi opeens niet komt, moet u zelf zorgen dat uw kind op school komt en weer wordt opgehaald.

Doe op tijd de aanvraag

De gemeente heeft acht weken om een aanvraag te beoordelen. Meestal gaat het sneller, maar daar kunt u niet op rekenen. Als wij taxivervoer toekennen, duurt het nog vijf werkdagen voordat Avan het vervoer heeft ingepland.

Als u taxivervoer aanvraagt voor het nieuwe schooljaar, moeten we uw aanvraag uiterlijk 1 juni hebben ontvangen. In de zomer maakt Avan de nieuwe routeplanning en daarvoor moet van alle leerlingen de informatie op tijd binnen zijn. Bent u te laat, dan komt er de eerste twee weken van het schooljaar nog geen taxi.

Leerlingenvervoer aanvragen

Wilt u een vorm van leerlingenvervoer aanvragen? Dat kan door het invullen van het digitaal aanvraagformulier via onderstaande knop. Na het invullen geeft het formulier een eerste indicatie waar u recht op zou kunnen hebben.

Aanvraag leerlingenvervoer
(Aanvragen voor schooljaar 2024/2025 kunt u doen vanaf 1 mei)

Vindt u het lastig om de aanvraag in te vullen? Bel of mail dan met de mensen van de Formulierenbrigade. Dat is een hulpdienst die u helpt om het formulier te begrijpen en in te vullen.

Ook kunt u kijken in de online handleiding, of contact opnemen met de afdeling leerlingenvervoer via: doesburg.llv@forseti.nl. Zij helpen u graag verder.

Houd er rekening mee dat we naar aanleiding van de aanvraag extra informatie en documenten kunnen opvragen. Als u alle benodigde informatie hebt aangeleverd, beslist de gemeente binnen acht weken of u recht heeft op een vorm van leerlingenvervoer.

Informatie en spelregels

Afdeling leerlingenvervoer

Doesburg heeft het leerlingenvervoer ondergebracht bij Forseti. Zij zijn voor ons de afdeling leerlingenvervoer, die alles regelt met en voor de ouders, scholen en vervoerbedrijven. Stel uw vraag per e-mail aan: doesburg.llv@forseti.nl.

De afdeling leerlingenvervoer verzorgt alle taken rondom de aanvraag leerlingenvervoer. Zij regelen ook met Avan de praktische kanten van het taxivervoer. Ze werken met de spelregels die wij als gemeente hebben vastgesteld.

U kunt de afdeling leerlingenvervoer ook bellen, op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur op telefoonnummer: (073) 52 31 074. Bijvoorbeeld als u vragen heeft tijdens het invullen van het aanvraagformulier.

Klachten?

Hebt u een probleem met het taxivervoer van Avan? Dan probeert u dat eerst met de chauffeurs en de klantenservice van het taxibedrijf op te lossen. Helpt dat niet en wilt u een klacht indienen? Doe dat dan bij het onafhankelijk klachtenmeldpunt voor Avan. Als het antwoord van Avan volgens u niet voldoende is, kunt u uw klacht bij ons melden via: doesburg.llv@forseti.nl.

Bijzonderheden

Er zijn meer spelregels voor leerlingenvervoer. Wat op deze webpagina staat is een korte samenvatting.  Het hangt af van de situatie van uw kind en uw gezin wat er mogelijk is. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

De regels over leerlingenvervoer staan in de verordening leerlingenvervoer. Sommige onderwerpen zijn verder uitgewerkt in de beleidsregels leerlingenvervoer en aanvullende beleidsregels.

Heeft u geen recht op leerlingenvervoer? Soms zijn er dan nog andere mogelijke oplossingen. Of u daarvoor in aanmerking komt, moet u zelf onderzoeken.

Nieuwe regels vanaf 2024

De gemeente Doesburg wil taxivervoer alleen inzetten voor de leerling die dit echt nodig heeft. Dit geldt enkel wanneer ouders/verzorgers geen mogelijkheid hebben om hun kind zelf te brengen en te halen. Ook heeft Avan momenteel grote problemen om de kwaliteit van het taxivervoer overeind te houden. Daarom zijn aanpassingen nodig om kwalitatief goed vervoer te houden voor leerlingen die dit het hardst nodig hebben. De gemeenteraad heeft op 29 februari 2024 besloten over de volgende aanpassingen:

1. Eén dag in de week zelf brengen en halen

Na de zomervakantie moet u één dag per week uw kind zelf naar school brengen en van school halen. U mag zelf kiezen welke dag. Op die dag is er geen taxivervoer voor uw kind. U kunt ook iemand anders vragen uw kind één dag per week te brengen en halen. Wanneer dit door een bijzondere situatie echt onmogelijk is, dan vragen wij om een onderbouwing bij uw aanvraag.

2. De taxi haalt en brengt de leerling bij een opstapplaats

Momenteel worden alle kinderen met taxivervoer thuis voor de deur opgehaald en teruggebracht. Na de zomervakantie moet u uw kind naar een opstapplaats brengen. Daar wachten de kinderen en komen de taxi’s af- en aanrijden. U moet uw kind ‘s ochtends naar de opstapplaats brengen en ‘s middags daar ook weer ophalen. Het is aan u om te beoordelen of uw kind zelfstandig naar de opstapplaats kan lopen of fietsen. U mag ook aan iemand anders vragen om u te helpen met brengen en halen. Als alle kinderen vanaf de opstapplaats worden vervoerd, zijn de taxi’s sneller op school en neemt de betrouwbaarheid van het vervoer toe. Voor kinderen is het prettig dat de taxi niet bij meerdere woningen stopt en wacht, maar in één keer kan doorrijden. Opstapplaatsen zijn er ook in veel andere gemeenten. Het is wennen, maar de ervaring leert dat de betrouwbaarheid van het vervoer hierdoor toeneemt. Opstapplaatsen brengen ongetwijfeld veel vragen met zich mee. Hiervoor verwijzen wij u naar de webpagina: Leerlingenvervoer | Veel gestelde vragen over opstapplaatsen.

3. Openbaar vervoer, gratis e-bike of reiskostenvergoeding voor alle VSO-leerlingen

VSO-scholen zijn scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Tot op heden moest u de kosten van vervoer naar een VSO-school zelf betalen wanneer de leerling zelfstandig kan reizen. Dat verandert. Vanaf komend schooljaar is er voor alle VSO-leerlingen een gratis ov-abonnement. U kunt ook een gratis begeleiderspas krijgen, waarmee u als begeleider gratis mee kan reizen. Als u dat liever wilt, hebt u komend schooljaar in plaats van een ov-abonnement ook de volgende opties:

  • eenmalig een bekostiging voor een e-bike (maximaal € 2.000)
  • autokostenvergoeding voor het brengen en halen van de leerling (23 cent per km)
  • fietskostenvergoeding voor de leerling en/of een begeleider (9 cent per km)

Er zijn altijd bijzondere gevallen waarin taxivervoer toch nodig is. Als dat volgens u het geval is, kunt u daarover contact opnemen met de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente: doesburg.llv@forseti.nl.

De procedure

Vanaf 1 mei 2024 kunt u uw aanvraag doen voor het volgende schooljaar. Wij beoordelen uw aanvraag op grond van de nieuwe regels. Het kan zijn dat we daarbij meer onderbouwing dan voorheen vragen. Wanneer dat het geval is, leggen we duidelijk uit wat we nodig hebben en waarom. Wanneer het nodig is plannen we een persoonlijk gesprek met u in. Zodra we het besluit hebben genomen, ontvangt u zoals ieder jaar een beschikking.

Antwoord van de gemeente

Als wij uw volledig ingevulde aanvraag hebben ontvangen krijgt u binnen 8 weken bericht van ons. Wij sturen u een brief waarin staat of wij een vergoeding toekennen en zo ja in welke vorm.

Informatie

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer of het aanvraagsysteem? Mail dan naar: doesburg.llv@forseti.nl of bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur: (073) 52 31 074.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Handleiding