Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dien dan via onderstaande knop een melding in.

Voorwaarden

  • Uiterlijk 10 werkdagen vóór plaatsing van de kraanwagen is er een digitale melding gedaan.

  • De kraanwagen blijft niet langer dan 30 dagen ter plaatse staan.

  • Er moet minimaal 3,5 meter breedte en 4,20 meter hoogte aan vrije ruimte op de openbare weg aanwezig zijn tot aan de kraanwagen ten behoeve van de vrije doorgang bestemd voor brandweer, ambulance, politie en opstelplaats blusvoertuig brandweer.

  • Tijdens het gebruik van de kraanwagen dient een bevoegd persoon (medewerker) het overige verkeer/omgeving in de gaten te houden, zodat er geen onveilige situatie kan ontstaan.

  • Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de doorgang niet gestemd.

  • De kraanwagen wordt dusdanig opgesteld dat het openbaar gebied niet wordt beschadigd. Beschadigingen en herstel van het openbaar gebied zijn voor kosten van de aanvrager. Herstel wordt uitgevoerd in overleg met of door de gemeente Doesburg, door inhuren van derden.

  • Ter voorkomen van beschadigingen aan de openbare ruimte, is het gebruik van stempelplaten verplicht.

  • De openbare ruimte rondom de kraanwagen wordt netjes en opgeruimd bijgehouden.

  • De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van derden.

Wij adviseren u om vooraf de buurt te informeren. Bijvoorbeeld door een nieuwsbrief te verspreiden met daarin de start, duur, reden en het soort werkzaamheden.
 

Melding indienen

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan alle bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan dient u een ontheffing aan te vragen. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar: info@doesburg.nl met in ieder geval de volgende gegevens: contactgegevens, locatie en soort werkzaamheden, hoelang en wat u wilt plaatsen.