Samenvatting

Uw klacht kan gaan over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente of een bestuurder.

Let op: een klacht gaat dus over een gedraging. Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u binnen de daarvoor geldende termijn een bezwaar indienen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Via het klachtenformulier of stuur een brief aan postbus 100, 6980 AC Doesburg of een e-mail aan info@doesburg.nl.

Meldingen over de openbare ruimte

Wilt u iets melden aan de gemeente over de openbare ruimte? Zoals bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of afval op straat dan kunt hiervan melding doen met het onderstaande formulier. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Melding doen

Voorwaarden

In de brief of e-mail moet in ieder geval staan:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • De dagtekening;
  • De reden(en) waarom u een klacht indient;
  • Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht;
  • Een aanduiding wanneer de gedraging heeft plaatsgevonden;
  • Uw handtekening als u een brief stuurt.

Gang van zaken

Wat doet de gemeente met uw klacht?

Meestal wordt u uitgenodigd voor een gesprek om uw klacht nog mondeling toe te lichten. Hierbij is over het algemeen de medewerker of bestuurder tegen wie de klacht is gericht ook aanwezig.

Afhandeltermijn

U krijgt altijd een reactie op uw klacht. De gemeente handelt uw klacht in principe af binnen 6 weken. De afhandeltermijn kan met 4 weken worden verdaagd.

Niet tevreden over de afhandeling van de klacht?

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u bij de Ombudscommissie Rheden schriftelijk een verzoek indienen om uw klacht te behandelen.

Het postadres van de ombudscommissie is:
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Het secretariaat van de ombudscommissie is telefonisch te bereiken onder nummer (026) 497 62 87

Website Ombudscommissie Rheden