Onze gemeente kent een Kinderburgemeester en een Kinderraad