In de wijk Beinum zijn aan De Kilder en Grote Biesem nog enkele kavels te koop voor particulier opdrachtgeverschap. De nog niet verkochte kavels hebben een grootte van circa 400 m2. De kavelprijzen variëren van € 215 tot € 235 per m2 bouwgrond. Dit bedrag is inclusief BTW.

Verkopende makelaars

Wilt u informatie over de beschikbare kavels, neem dan contact op met één van de twee verkopende makelaars:

 

Gang van zaken

Voor de door u gewenste kavel sluit u met de gemeente een zogenaamde reserveringsovereenkomst, waarvoor u een reserveringsvergoeding verschuldigd bent van 1% van de koopsom van de grond. Vanaf het moment van ondertekening krijgt u zes maanden de tijd om met een bebouwingsvoorstel te komen. Lukt dit niet of u haakt tussentijds af, bent u deze vergoeding kwijt. Hebt u net iets meer tijd nodig, dan kan – mits goed beargumenteerd – de reserveringsperiode kosteloos met enkele maanden worden verlengd. Komt het tot koop dan wordt de reserveringsvergoeding verrekend met de koopsom.

Het bebouwingsvoorstel dient te voldoen aan bepaalde beeldkwaliteitseisen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in zogenaamde kavelpaspoorten.

Wanneer het bebouwingsvoorstel is goedgekeurd, wordt u uitgenodigd een koopovereenkomst met de gemeente te sluiten en een aanvraag om een omgevingsvergunning volgens goedgekeurd bebouwingsvoorstel in te dienen. Na ondertekening van de koopovereenkomst moet 10% van de koopsom worden overgemaakt op rekening van de notaris. Nadat voor de door u te bouwen woning een vergunning is verleend, ontvangt u van de notaris een concept leveringsakte voor de bouwgrond. Voorafgaande aan de juridische levering wordt u in de gelegenheid gesteld om het bouwperceel met de gemeente te schouwen.

De grond wordt ‘vrij op naam’ verkocht. Dit wil zeggen dat de notariskosten en kadasterkosten voor rekening zijn van de verkoper (de gemeente). Hierdoor bepaalt ook de gemeente welk notariskantoor de leveringsakte passeert en dat is dus notaris Te Lindert te Doesburg. Het staat u uiteraard vrij om de hypotheekakte bij een andere notaris te laten passeren.

Wanneer de woning aan De Strijp – De Kilder energieneutraal wordt gebouwd en dit na realisatie van de woning ook als zodanig is gecontroleerd, ontvangt u een korting op de destijds betaalde koopsom van € 20 per m2 bouwgrond. Dit geldt niet voor de bouwkavels aan de Grote Biesem. Hiervoor ligt de koopsom al € 20 per m2 lager (nl. € 215). Aan welke energiebesparende voorwaarden de woning moet voldoen, om in aanmerking te komen voor deze korting kunt u lezen in bijgevoegde toelichting:  

Toelichting begrip nul-op-de-meter (energieneutraal)

De contracten

Alvorens eigenaar te worden van een bouwkavel moeten drie contracten worden ondertekend, waarvan het laatste contract, de leveringsakte bij de notaris. Hieronder kunt u de standaard contracten downloaden die wij als gemeente gebruiken:

Heeft u gevonden wat u zocht ?