Inkoop en aanbestedingen

Het inkoopbeleid van gemeente Doesburg beschrijft verschillende beleidsmaatregelen die gemeente Doesburg in staat stelt een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid te realiseren. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor hun inkopen. De inkoopadviseurs bieden ondersteuning en advies en voeren de regie bij grote aanbestedingen.

Opdrachtgever en handhaver

De gemeente Doesburg is een overheidsinstelling (een aanbestedende dienst) en heeft daardoor als inkopende partij een bijzondere verantwoordelijkheid.

De gemeente heeft naast de rol van opdrachtgever ook de rol van wetgever en handhaver. De gemeente moet de bestaande wet- en regelgeving zorgvuldig naleven en verantwoording afleggen over de besteding van overheidsgeld. De afgelopen jaren is binnen de gemeente Doesburg de aandacht voor het professionaliseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid toegenomen.

Onze inkooporganisatie

Wij houden ons aan de procedures voor het kiezen van ondernemingen die goederen en diensten mogen leveren en werken mogen uitvoeren. Voor alle wet- en regelgeving verwijzen wij u naar de Aanbestedingswet 2012. Ons e-mailadres is: inkoop@doesburg.nl.

Inkoop en aanbestedingsbeleid

Er is een inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023 vastgesteld. U kunt onderstaand het beleid inzien en/of downloaden. Voor ICT leveringen en diensten verwijzen we naar de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

Klachtenmeldpunt

Bent u ondernemer of branche-organisatie en heeft u een klacht over een aanbestedingsprocedure? Mail dan uw klacht naar: inkoop@doesburg.nl

Publicaties van overheidsopdrachten op de landelijke aanbestedingskalender

Veel overheden publiceren hun grote opdrachten op: www.tenderned.nl. Hier vindt u meer informatie over de manier waarop u zich gratis kunt abonneren op de attenderingsservice van Tenderned.

Uniform Europese eigen verklaring

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en is een voorlopig bewijs dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan. Inschrijvers hoeven niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt. Een vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten.