Het inkoopbeleid van gemeente Doesburg beschrijft verschillende beleidsmaatregelen die gemeente Doesburg in staat stelt een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid te realiseren.

Opdrachtgever en handhaver

De gemeente Doesburg is een overheidsinstelling (een aanbestedende dienst) en heeft daardoor als inkopende partij een bijzondere verantwoordelijkheid.

De gemeente heeft naast de rol van opdrachtgever ook de rol van wetgever en handhaver. De gemeente moet de bestaande wet- en regelgeving zorgvuldig naleven en verantwoording afleggen over de besteding van overheidsgeld. De afgelopen jaren is binnen de gemeente Doesburg de aandacht voor het professionaliseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid toegenomen.

Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten 2017

De Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten 2017 (AIAG 2017) zijn van toepassing op offerteaanvragen en overeenkomsten met betrekking tot leveringen en diensten aan de gemeente Doesburg. 

Groslijstensystematiek (GLS)

De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk werken met een gezamenlijk uitnodigingsbeleid voor deelname aan onderhandse aanbestedingen van opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken.

Vanaf 1 augustus 2017 is de nieuwe groslijstensystematiek van start gegaan in de gemeente Doesburg. De gemeente Doesburg is hierbij voor  tenminste 1 jaar aangehaakt aan de groslijstensystematiek van de gemeente Doetinchem.

Dit beleid wordt beschreven in de 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2014'. De Groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers om deel te nemen aan onderhandse aanbestedingen. De systematiek is alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch onderhoud. Op 9 mei 2017 is de meest recente versie van de systematiek door het college van de gemeente Doesburg vastgesteld.

Geografische markt

Per groslijst is er een geografische markt bepaald. Leveranciers die geïnteresseerd zijn in opdrachten van de gemeente Doesburg en gevestigd zijn binnen de geografische markt van de betreffende groslijst, kunnen zich voor die groslijst aanmelden.

Past Performance

Leveranciers die een opdracht voor de gemeente uitvoeren worden op gedragsaspecten beoordeeld. De scores die daarbij worden verkregen, bepalen de rangorde van de groslijst. De drie hoogst genoteerde leveranciers worden sowieso uitgenodigd op de eerstvolgende opdracht in te schrijven en van de overige leveranciers op de groslijst worden er twee ingeloot.

Aanmelden voor de groslijst

U kunt zich als leverancier aanmelden voor de groslijstensystematiek op platform.negometrix.com(externe link).

Wilt u zich aanmelden voor meerdere groslijsten, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmeldingen worden in behandeling genomen als deze volledig zijn ingediend.

Heeft u gevonden wat u zocht?