Samenvatting

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U bent tussen de 21 jaar en de geldende pensioengerechtigde leeftijd.

Uw inkomen was de laatste drie jaren niet hoger dan 110 % van de voor u geldende bijstandsnorm.

De inkomensgrenzen (110 % van het sociaal minimum) zijn in 2019 als volgt:

  • alleenstaande € 1.071,70 netto per maand (excl.vakantiegeld)
  • alleenstaande ouder € 1.071,70 netto per maand (excl. vakantiegeld)
  • gehuwd/samenwonenen € 1.531,00 netto per maand (excl.vakantiegeld)

Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm. Voor een alleenstaande is dit € 6.120,- en voor een alleenstaande ouder en voor gehuwden/samenwonenden is dit  € 12.240,- (normen 2019).

Verder heeft u de afgelopen 12 maanden geen Individuele Inkomenstoeslag ontvangen.

De toe te kennen jaarbedragen Individuele Inkomenstoeslag zijn in 2019 respectievelijk:

  • alleenstaande € 401,-
  • alleenstaande ouder € 511,-
  • gehuwden/samenwonenden € 567,-

Aanvragen

Individuele inkomenstoeslag kunt u bij de gemeente aanvragen.Heeft u een bijstandsuitkering, dan hoeft u alleen aan aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag in te vullen.

Het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag is eveneens digitaal beschikbaar.

Het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Doesburg?

Dan dient u zowel een aanvraag- en een inlichtingenformulier in te vullen. U kunt dan niet digitaal aanvragen! De formulieren kunt u bij de Publieksbalie van de gemeente Doesburg krijgen.