Samenvatting

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U bent tussen de 21 jaar en de geldende pensioengerechtigde leeftijd.

Uw inkomen was de laatste drie jaren niet hoger dan 110 % van de voor u geldende bijstandsnorm.

De inkomensgrenzen (110 % van het sociaal minimum) zijn in 2021 als volgt:

 • alleenstaande € 1.123,84 netto per maand (excl.vakantiegeld)
 • alleenstaande ouder € 1.123,84 netto per maand (excl. vakantiegeld)
 • gehuwd/samenwonenden € 1.605,47 netto per maand (excl.vakantiegeld)

Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm. Voor een alleenstaande is dit € 6.295,- en voor een alleenstaande ouder en voor gehuwden/samenwonenden is dit  € 12.590,- (normen 2021).

Verder heeft u de afgelopen 12 maanden geen Individuele Inkomenstoeslag ontvangen.

De toe te kennen jaarbedragen Individuele Inkomenstoeslag zijn in 2021 respectievelijk:

 • alleenstaande € 416,-
 • alleenstaande ouder € 530,-
 • gehuwden/samenwonenden € 588,-

Aanvragen

Individuele inkomenstoeslag kunt u bij de gemeente aanvragen. Heeft u een bijstandsuitkering (Participatiewet), dan hoeft u alleen een verkort aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag in te vullen. Toevoegen aan verkorte aanvraagformulier:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (geen rijbewijs)

Het verkorte aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag is digitaal beschikbaar.

Het verkorte aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Doesburg?

Dan moet u een uitgebreid digitaal aanvraagformulier invullen. Toevoegen aan uitgebreide aanvraag (als u een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft u dit niet bij te voegen):

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (geen rijbewijs)
 • Bewijsstukken van inkomen, zoals bijvoorbeeld laatst ontvangen uitkeringsstrook, laatst ontvangen loonstrook, ontvangstbewijs alimentatie, inkomsten uit eigen bedrijf of specificatie studiefinanciering DUO.
 • Kopie jaaropgaven van de drie voorgaande jaren
 • Bewijsstukken van vermogen, bijvoorbeeld waardepapieren, kentekenbewijs etc.
 • Rekeningafschriften van de afgelopen drie maanden van al uw bankrekeningen
 • Bewijzen van schulden

Het uitgebreide aanvraagformulier inkomenstoeslag

De papieren formulieren kunt u bij het KCC van de gemeente Doesburg krijgen.