Individuele inkomenstoeslag

Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is een belastingvrij netto geldbedrag voor mensen die minimaal 3 aaneengesloten jaren leven van een laag inkomen. De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U heeft geen AOW en bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U heeft de afgelopen 12 maanden nog geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
 • Uw inkomen was de laatste drie jaren niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • U studeert niet en hebt de afgelopen 3 jaar geen studie gevolgd zoals bedoeld in de WTOS of WSF.

Maximaal inkomen

Netto-inkomensgrenzen (110% van sociaal minimum) 2024:

LeefsituatieMaximaal inkomen*
Alleenstaande€ 1.341,60
Alleenstaande ouder€ 1.341,60
Samenwonende/gehuwden€ 1.916,57

* Bedragen zijn netto bedragen exclusief vakantiegeld.

Maximaal vermogen

Uw vermogen is niet hoger dan onderstaande normbedragen 2024:

LeefsituatieMaximaal vermogen
Alleenstaande€ 7.575,00
Alleenstaande ouder€ 15.150,00
Samenwonende/gehuwden€ 15.150,00

Aanvragen

Met een DigiD met sms-controle. eHerkenning is voor bewindvoerders.

DigiDAanvraag individuele inkomenstoeslag

eHerkenningAanvraag individuele inkomenstoeslag

Heeft u 3 jaar of langer een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet? Dan hoeft u géén bewijs van inkomsten of vermogen aan te leveren. Wat u wel moet bijvoegen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs partner (geen rijbewijs)

Toeslagbedragen

Individuele inkomenstoeslag 2024:

LeefsituatieToeslagbedrag
Alleenstaande€ 486,00
Alleenstaande ouder€ 618,00
Samenwonende/gehuwden€ 687,00

Géén/korter dan 3 jaar een bijstandsuitkering?

De volgende bewijsstukken moet u aanleveren:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs partner (geen rijbewijs)

Inkomsten

 • Kopie jaaropgaven van uzelf en uw partner over 3 voorgaande jaren
 • Bij loon: de meest recente salarisspecificaties of loonstroken of bewijs van jaarinkomen (aanslag Belastingdienst)
 • Bij uitkering: meest recente uitkeringsspecificatie
 • Bij werk als zelfstandige: BTW-opgave van voorgaande kwartaal
 • Bij partneralimentatie: recente overboeking/echtscheidingsconvenant
 • Bij kinderalimentatie: meest recente overboeking of ouderschapsplan
 • Alle overige bewijzen van inkomsten

Vermogen

 • Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van uzelf en uw partner over de afgelopen drie maanden
 • Bewijs van waardepapieren zoals aandelen, obligaties, opties, spaarbewijzen, lijfrentes, pensioenverzekering, e.d.
 • Bewijs kenteken en/of waarde van auto, motor, caravan, boot
 • Bewijs van te verwachten vermogen
 • Alle overige bewijzen van vermogen
 • Bewijsstukken van al uw schulden inclusief huidig saldo

Onderneming

 • Bewijs van inschrijving Kamer van koophandel
 • Jaarrekeningen over de afgelopen drie jaar
 • Meeste recente aangifte inkomstenbelasting inclusief bijbehorende aanslag

Eerder individuele inkomenstoeslag ontvangen?

Kijk dan goed wat uw precieze peildatum is van 3 jaar geleden. Wij raden u aan om niet eerder dan een week voor het bereiken van de peildatum de aanvraag bij ons in te dienen. Vraagt u de toeslag veel eerder dan de peildatum aan, dan wordt uw aanvraag mogelijk afgewezen en moet u deze later opnieuw indienen.

Hulp nodig bij het aanvragen?

Vraag om hulp bij iemand die u kent in uw omgeving of neem contact op met de Formulierenbrigade van Caleidoz of bel naar het telefoonnummer van Caleidoz: (0313) 82 00 30. U kunt ook langskomen bij de Linie 4 in Doesburg.