Samenvatting

Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Schulddienstverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen.

Voorwaarden

  • Uw mogelijkheden om uw schulden aan te pakken;
  • Of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen;
  • Hoe uw sociale netwerk eruitziet;
  • Of u inkomen heeft en de stabiliteit van uw inkomen;
  • Het soort schulden.

De schulddienstverlener maakt een overzicht van al uw schulden, inkomsten, vermogen en vaste lasten. Ook bespreekt de schulddienstverlener met u hoe de schulden zijn ontstaan. Verder kijkt de schulddienstverlener naar mogelijkheden om aanvullend inkomen te krijgen (huurtoeslag, bijzondere bijstand) of om kosten te besparen. Wanneer uw probleem meevalt, kan de schulddienstverlener u tips geven om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Soms volgt doorverwijzing naar andere organisaties voor ondersteuning.

Meenemen

Gaandeweg het schulddienstverleningstraject is het belangrijk om verschillende informatie te delen met uw schulddienstverlener. Door deze informatie te delen kan uw schulddienstverlener uw traject volledig op uw situatie afstemmen.

Over het algemeen zal het gaan om de onderstaande informatie, in sommige zaken zal uw schulddienstverlener om aanvullende informatie vragen.

  • Identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • Gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen

Aanvragen

Schulddienstverlening

Wanneer u financiële problemen hebt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp zoekt. U kunt problemen ervaren met schulden of met het beheer van uw financiën. Om te voorkomen dat de problemen verergeren en uw situatie moeilijker wordt om op te lossen, adviseren wij u niet te lang te wachten om hulp te zoeken.

Schulden of het beheer van uw geldzaken zijn problematisch als u zelf niet meer weet hoe u het op moet lossen. Schulddienstverlening is dan de weg om ondersteuning te vragen of de schuldenlast te verminderen of op te lossen.

Een schuld bij één leverancier of onderneming valt meestal nog op te lossen met een betalingsregeling. Dat wordt moeilijker als er twee of meer schulden zijn. Schuldeisers werken niet altijd mee. Professionele hulp via de gemeente kan dan uitkomst bieden.

Kredietbank Nederland voert de schulddienstverlening uit in Doesburg. Zij helpen u financieel gezond te worden, te zijn en te blijven. Zij helpen u schulden te voorkomen of op te lossen. Wat uw situatie ook is, Kredietbank Nederland zoekt altijd een passende oplossing.

Online Schulddienstverlening met SchuldendeBaas

U kunt ook online aan de slag met uw schulden. Dat kan via SchuldendeBaas. Dit is een online schuldhulpplatform. U kunt aan de slag achter uw eigen computer, op tijden dat het u uitkomt en in het tempo dat bij u past. Een schulddienstverlener van Kredietbank Nederland helpt u verder. Kijk voor meer informatie op de website van SchuldendeBaas.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u meer informatie over schulddienstverlening of wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met de gemeente Doesburg via doesburg@kbnl.nl  of tel: 088-6262777

Crisissituatie

Dreigt voor u huisuitzetting of afsluiting van water, gas en/of elektriciteit? Neemt u dan meteen contact op met een schulddienstverlener via telefoonnummer 088-6262777 of per e-mail  doesburg@kbnl.nl . De schulddienstverlener kan gebruikmaken van wettelijke middelen om te proberen een huisuitzetting of afsluiting van water, gas en elektriciteit te voorkomen. Hierna wordt geprobeerd uw situatie te stabiliseren. Daarna krijgt u indien van toepassing zo snel mogelijk een schuldregeling.

Thuisadministratie

Soms is een traject van schulddienstverlening niet nodig, maar kan het wel handig zijn om hulp te krijgen bij de eigen administratie. Iemand die helpt bij het op orde brengen van de eigen administratie. Deze hulp krijgt u via een vrijwilliger ‘Thuisadministratie’. De schulddienstverlener kan u helpen met een verwijzing naar de Thuisadministratie.