Hulp bij geldzaken en schulden

Wat is het?

Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Schulddienstverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen.

Hoe werkt het?

De schulddienstverlener maakt een overzicht van al uw schulden, inkomsten, vermogen en vaste lasten. Ook bespreekt de schulddienstverlener met u hoe de schulden zijn ontstaan. Verder kijkt de schulddienstverlener naar mogelijkheden om aanvullend inkomen te krijgen (huurtoeslag, bijzondere bijstand) of om kosten te besparen. Wanneer uw probleem meevalt, kan de schulddienstverlener u tips geven om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Soms volgt doorverwijzing naar andere organisaties voor ondersteuning.

Het volgende wordt naar gekeken bij uw aanvraag voor schuldhulpverlening:

 • Uw mogelijkheden om uw schulden aan te pakken;
 • Of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen;
 • Hoe uw sociale netwerk eruitziet;
 • Of u inkomen heeft en de stabiliteit van uw inkomen;
 • Het soort schulden.

Wat heb ik nodig?

Gaandeweg het schulddienstverleningstraject is het belangrijk om verschillende informatie te delen met uw schulddienstverlener. Door deze informatie te delen kan uw schulddienstverlener uw traject volledig op uw situatie afstemmen.

Over het algemeen zal het gaan om de onderstaande informatie, in sommige zaken zal uw schulddienstverlener om aanvullende informatie vragen.

 • Identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner;
 • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • Gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen.

Schulddienstverlening

Wanneer u financiële problemen hebt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp zoekt. U kunt problemen ervaren met schulden of met het beheer van uw financiën. Om te voorkomen dat de problemen verergeren en uw situatie moeilijker wordt om op te lossen, adviseren wij u niet te lang te wachten om hulp te zoeken.

Schulden of het beheer van uw geldzaken zijn problematisch als u zelf niet meer weet hoe u het op moet lossen. Schulddienstverlening is dan de weg om ondersteuning te vragen of de schuldenlast te verminderen of op te lossen.

Een schuld bij één leverancier of onderneming valt meestal nog op te lossen met een betalingsregeling. Dat wordt moeilijker als er twee of meer schulden zijn. Schuldeisers werken niet altijd mee. Professionele hulp via de gemeente kan dan uitkomst bieden.

Kredietbank Nederland voert de schulddienstverlening uit in Doesburg. Zij helpen u financieel gezond te worden, te zijn en te blijven. Zij helpen u schulden te voorkomen of op te lossen. Wat uw situatie ook is, Kredietbank Nederland zoekt altijd een passende oplossing.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u meer informatie over schulddienstverlening of wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met de gemeente Doesburg via: doesburg@kbnl.nl of tel: (088) 62 62 777.

Crisissituatie

Dreigt voor u huisuitzetting of afsluiting van water, gas en/of elektriciteit? Neemt u dan meteen contact op met een schulddienstverlener via telefoonnummer: (088) 62 62 777 of per e-mail: doesburg@kbnl.nl. De schulddienstverlener kan gebruikmaken van wettelijke middelen om te proberen een huisuitzetting of afsluiting van water, gas en elektriciteit te voorkomen. Hierna wordt geprobeerd uw situatie te stabiliseren. Daarna krijgt u indien van toepassing zo snel mogelijk een schuldregeling.

Thuisadministratie

Soms is een traject van schulddienstverlening niet nodig, maar kan het wel handig zijn om hulp te krijgen bij de eigen administratie. Iemand die helpt bij het op orde brengen van de eigen administratie. Deze hulp krijgt u via een vrijwilliger ‘Thuisadministratie’. De schulddienstverlener kan u helpen met een verwijzing naar de Thuisadministratie.

Hoe lang duurt het?

Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan moet u binnen 4 weken een eerste gesprek krijgen. In dringende gevallen moet u binnen 3 werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als u uit uw woning dreigt gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering opgezegd wordt.

Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

Extra informatie

Schuldhulpverlening wordt ook wel 'schuldsanering' genoemd. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. Dit kan via vrijwillige schuldsanering of via wettelijke schuldsanering.

Vrijwillige schuldsanering

Kunt u uw schulden niet meer zelf betalen? Dan vraagt u hulp bij bijvoorbeeld de gemeente of de Gemeentelijke Kredietbank. Een schuldhulpverlener doet uw schuldeisers dan een voorstel hoe u uw schulden afbetaalt. De schuldeisers kunnen hiermee akkoord gaan, maar dat is niet verplicht.

Pas als het niet lukt uw schulden via de vrijwillige manier af te betalen, kunt u proberen via de rechter uw schulden af te lossen. Wettelijke schuldsanering heet ook wel de 'Wsnp'. U heeft daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is geluk. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

Krediet van de kredietbank

Uw gemeente kan u ook helpen door uw schulden 'over te nemen' van uw schuldeisers. Dit heet een saneringskrediet. In plaats van aan al uw schuldeisers betaalt u dan een aantal jaren (meestal 3) aan uw gemeente of de gemeentelijke kredietbank.

Verplichtingen

De schuldeisers of de instantie die u een krediet geeft kunnen eisen stellen aan de hulp. Deze eisen moet u opvolgen:

 • Budgetvoorlichting: U krijgt informatie en advies over hoe u zelfstandig kunt rondkomen van uw inkomen.
 • Budgetbegeleiding: U krijgt begeleiding die u leert om met geld om te gaan.
 • Budgetbeheer: Een instantie beheert uw inkomen. Zij betalen uw vaste lasten en u krijgt alleen huishoudgeld. Budgetbeheer duurt vaak de hele periode dat u aflost.
 • Inlichtingenplicht: U moet alle inlichtingen verstrekken van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld als u meer inkomen krijgt, gaat verhuizen of uw baan kwijtraakt.
 • Medewerkingsplicht: U moet alle medewerking geven die nodig is voor uw traject schuldhulpverlening.
 • Geen nieuwe schulden maken: Tijdens de schuldhulpverlening mag u geen nieuwe schulden maken.

Wettelijke schuldsanering

Werken de schuldeisers niet mee aan vrijwillige schuldsanering? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. Het gaat hier om een Wsnp-traject. U hebt daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is geluk. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

Gaat de rechter hiermee akkoord? Dan moeten de schuldeisers hieraan meewerken. De rechter benoemt een bewindvoerder die uw geldzaken beheert. Binnen 3 tot 5 jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden ('schone lei') verder kunt.

Met de wettelijke schuldsanering kunt u al uw schulden aflossen, behalve:

 • schulden uit studiefinanciering
 • boetes voor misdrijven
 • schadevergoedingen