Huiselijk geweld

Huiselijk geweld:

De gemeente moet kindermishandeling, ouderenmishandeling en geweld thuis aanpakken. Maakt u zich zorgen over een kind of een oudere boven de 65 jaar? Of kent u een gezin waar geweld binnen het gezin gebeurt? Dan meldt u dit bij 'Veilig Thuis'. Dat is de officiële naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) van de gemeente.

Bij Veilig Thuis kunt u ook advies krijgen als u kindermishandeling, ouderenmishandeling of geweld binnen het gezin vermoedt. Veilig Thuis heeft de volgende taken:

  • meldpunt voor gevallen of vermoedens van geweld thuis, ouderenmishandeling en kindermishandeling
  • advies en informatie geven bij vermoedens van geweld thuis, ouderenmishandeling en kindermishandeling
  • onderzoek of er sprake is van kindermishandeling, ouderenmishandeling of geweld thuis
  • hulp inschakelen als dat nodig is
  • politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen
  • de persoon die een melding doet informeren wat er met de melding gebeurt
  • U kunt 24 uur per dag (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis, via het landelijke nummer (0800) 2000.

Afhankelijk van de situatie, zijn er verschillende mogelijkheden:

Heeft u gevonden wat u zocht?