Huis huren

Sociale huurwoningen in Doesburg worden over het algemeen aangeboden door Stichting Woonservice IJsselland. Zie voor meer informatie de site van deze corporatie: woonserviceijsselland.nl. Naast woningcorporaties zijn ook enkele particuliere verhuurders actief. In het algemeen zijn dit woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens.

Sociale huurwoningen worden aangeboden via het zogenaamde aanbodmodel. Op entree.nu presenteren de samenwerkende corporaties binnen de stadsregio Arnhem-Nijmegen de vrijkomende woningen.

Er zijn ook levensloopgeschikte woningen, Stichting Woonservice IJsselland kan u hier over informeren.

Vraagbaak

Voor informatie over rolstoelgeschikte woningen of aanpassingen in de woning kunt u de Vraagbaak benaderen.

Woonruimteverdeling

De woningen worden verhuurd via de regels die zijn vastgelegd voor de woonruimteverdeling in de Regionale Huisvestingsverordening. In deze nieuwe verordening is een lotingmodel en behoud van meettijd geïntroduceerd. In het lotingmodel wordt ongeveer 15 % van de vrijkomende huurwoningen verloot. 

Ongeacht de opgebouwde meettijd kunnen de woningzoekende reageren en meeloten voor een huurwoning. De overige woningen worden verhuurd via het al bestaande aanbodmodel of via het maatwerk. Woningzoekenden die verhuizen behouden na verhuizing hun meettijd. Met een langere meettijd is de kans groter om binnen de regio een (andere) sociale huurwoning te vinden.

Huurtoeslag

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag: een maandelijkse bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning. Deze toeslag wordt uitgekeerd door de belastingdienst. U vindt alle informatie over deze huurtoeslag op de website: Dienst Toeslagen van de belastingdienst.