Hervormingen huishoudelijke ondersteuning

De gemeente Doesburg gaat een deel van de huishoudelijke ondersteuning anders organiseren. Dit is nodig om de zorg voor iedereen, maar vooral de meest kwetsbaren, nu en in de toekomst beschikbaar te houden. Dit staat onder druk door stijging van kosten en personeelstekorten. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over wat er gaat veranderen, wat dit betekent als u gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning en een overzicht van vragen en de antwoorden op deze vragen.

Ruimte met apparatuur, rijdende werktafels, ramen op achtergrond met groen, bomen

Wat gaat er veranderen?

Nieuw protocol

De consulenten van de gemeente gaan een ander protocol gebruiken om vast te stellen welke (hoeveel) huishoudelijke ondersteuning nodig is.

Indicaties voor onbepaalde tijd

Het wordt mogelijk om indicaties voor onbepaalde tijd af te geven. 

Was- en strijkservice

De gemeente gaat een was- en strijkservice bieden voor het reinigen van wasgoed in plaats van dat de huishoudelijk medewerker de was bij iemand thuis doet.

Vragen en antwoorden

Nieuw protocol

* Waarom komt er een nieuw protocol?
Het nieuwe protocol is ontwikkeld volgens actuele opvattingen over huishoudelijke ondersteuning voor zelfstandig wonende mensen. Dit protocol wordt ook in buurtgemeenten, naar tevredenheid, gebruikt.

* Wanneer gaat het nieuwe protocol in?
Vanaf 1 september 2024 gaat de gemeente de omvang van de huishoudelijke ondersteuning vaststellen volgens het nieuwe protocol. Dit geldt voor nieuwe aanvragen.

* Ik maak gebruik van huishoudelijke ondersteuning, wanneer krijg ik met het nieuwe protocol te maken?
U krijgt hier pas mee te maken als u na 1 september een aanvraag doet voor een wijziging of verlenging van de indicatie. We informeren u dan zorgvuldig over wat deze verandering voor u betekent.

* Ik maak gebruik van huishoudelijke ondersteuning, moet ik nu iets doen?
Nee. U krijgt pas met het nieuwe protocol te maken als u na 1 september een aanvraag doet voor een wijziging of verlenging van de indicatie. We informeren u dan zorgvuldig over wat deze verandering voor u betekent.

Indicatie voor onbepaalde tijd

* Waarom wordt het mogelijk een indicatie voor onbepaalde tijd te krijgen?
Als de verwachting is dat uw situatie niet meer verandert hoeft u niet steeds meer een verlenging aan te vragen en hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

* Verandert er nooit meer iets als ik een indicatie voor onbepaalde tijd heb?
Dat ligt er aan. Een indicatie kan wijzigen als er iets in uw situatie verandert. U bent verplicht een verandering in uw situatie te melden. De gemeente kan ook besluiten iets te veranderen. U krijgt dan een overgangstermijn om aan de verandering te wennen.

* Vanaf wanneer kan ik een indicatie voor onbepaalde tijd krijgen?
Vanaf 1 september kan de gemeente een indicatie voor onbepaalde tijd afgeven. Maakt u op dit moment gebruik van huishoudelijke ondersteuning? Dan is het bij een aanvraag voor een wijziging of verlenging van uw indicatie na 1 september mogelijk deze voor onbepaalde tijd te krijgen.

Was- en strijkservice

* Wat gaat er precies veranderen?
Als de huishoudelijk medewerker nu de wasverzorging voor u doet, gaat de gemeente kijken of de was- en strijkservice voor u ook een passende oplossing is. Als de was- en strijkservice voor u passend is, dan wordt uw indicatie aangepast voor wat betreft de tijd die geïndiceerd was voor de wasverzorging. Er geldt een overgangstermijn van drie maanden. Uw indicatie voor de overige huishoudelijke ondersteuning blijft gewoon geldig tot de oorspronkelijke einddatum.

* Waarom doet de huishoudelijke hulp niet langer de was?
Steeds meer mensen vragen huishoudelijke ondersteuning aan. Om deze hulp ook in de toekomst aan iedereen te kunnen geven, moeten we de wasverzorging anders organiseren.

* Wanneer gaat de was- en strijkservice in?
Vanaf 1 september geldt voor nieuwe indicaties de was- en strijkservice.

* Mijn huishoudelijk medewerker verzorgt mijn was. Wanneer verandert er iets voor mij?
Voorlopig verzorgt uw huishoudelijke hulp nog uw was- en strijkgoed zoals u gewend bent. Vanaf 1 september gaan we met u in gesprek of de was- en strijkservice een oplossing is. U ontvangt u eind augustus een brief met meer informatie.

* Moet ik nu zelf iets doen?
Nee. Als u huishoudelijke ondersteuning met wasverzorging heeft, neemt de gemeente vanaf september contact met u op om een huisbezoek te plannen.

* Hoe snel gaat de was- en strijkservice in nadat ik een gesprek met de gemeente heb gehad?
Als de was- en strijkservice voor u passend is, dan wordt uw indicatie aangepast voor wat betreft de tijd die geïndiceerd was voor de wasverzorging. Daarna krijgt u nog een overgangstermijn van drie maanden.

* Wie gaat de was doen?
‘Was met Zorg”, onderdeel van Philadelphia, gaat de was doen. Zij zijn gevestigd in Doesburg. Zij komen wekelijks de was bij u ophalen en brengen die schoon en gestreken weer terug.

* Ik wil geen was- en strijkservice, wat moet ik doen?
De Wmo-consulent komt bij u op bezoek. Tijdens dit bezoek krijgt u uitleg over de was- en strijkservice. U bent vrij om hiervoor te kiezen of niet. De huishoudelijk medewerker doet de was niet meer bij u thuis tenzij uit het onderzoek blijkt dat de was- en strijkservice niet passend is in uw situatie. Bij een medische noodzaak kunnen andere afspraken gemaakt worden.

* Ik wil niet dat mijn was door een bedrijf wordt gedaan.
We werken met een betrouwbaar bedrijf. ‘Was met Zorg’ van Philadelphia is een kleinschalige wasserij die voldoet aan de kwaliteitsnormen. Ze doen al naar tevredenheid de was voor particulieren en ondernemingen in Doesburg.

* Hoe wordt de was gedaan?
U krijgt een waszak voorzien van een label. Uw kleding wordt niet gelabeld. Op de wasserij wordt uw was gesorteerd en in aparte waszakken gewassen. Uw was komt niet bij was van andere inwoners. De wasserij maakt gebruik van professioneel, ongeparfumeerd wasmiddel. Deze middelen worden ook gebruikt voor mensen met een wasmiddelallergie. De dosering is geprogrammeerd en gebeurt niet handmatig. Kleding wordt gestreken.

* Betaal ik een extra bijdrage voor de was- en strijkservice?
Nee. De was- en strijkservice valt onder de indicatie huishoudelijke ondersteuning. Voor deze indicatie betaalt u al het abonnementstarief.

* Komt de huishoudelijk hulp minder lang dan ik gewend ben?
Ja. De hulp heeft minder tijd nodig omdat ze niet hoeft te wassen en te strijken. Uw hulp blijft alle andere afgesproken werkzaamheden gewoon voor u verzorgen.

* Ik heb nog meer vragen over de was- en strijkservice.
Als de Wmo-consulent bij u op bezoek komt, kunt u al uw (persoonlijke) vragen bespreken. De consulent zal uitleg geven over de werkwijze van de was- en strijkservice. U kunt ook contact opnemen met de Vraagbaak: info@vraagbaak.nl of tijdens werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via: (0313) 48 13 85.

* Kan ik bezwaar maken?
Nee. Op dit moment kunt u geen bezwaar maken. Een bezwaar kunt u pas maken nadat er een besluit is genomen over uw indicatie. De stappen zijn als volgt. U heeft een gesprek met een consulent van de gemeente. Van dit gesprek ontvangt u een besluit. Als u niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Informatie over hoe u bezwaar kunt maken ontvangt u als u ook het besluit schriftelijk van de gemeente ontvangt.

Huishoudelijke ondersteuning

* Hoeveel huishoudelijke ondersteuning krijg ik?
Hoeveel huishoudelijke ondersteuning u krijgt, hangt af van uw situatie. Om een schoon en leefbaar huis te hebben worden vaste tijden gehanteerd voor de werkzaamheden. Daar wordt een nieuw protocol voor gebruikt: Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019.

* Wat is een schoon en leefbaar huis?
Een huis is schoon en leefbaar indien het normaal bewoond en gebruikt kan worden en voldoet aan basale hygiëne-eisen. Schoon staat voor: een basishygiëne borgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico’s van bewoners worden voorkomen. Leefbaar staat voor: opgeruimd en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Niet gebruikte ruimten worden minder vaak schoon gemaakt. Het schoonmaken van de buitenruimte bij het huis (ramen, tuin, balkon, etc.) maakt geen onderdeel uit van hulp bij het huishouden.

* Hoelang krijg ik huishoudelijke ondersteuning?
Dat hangt af van uw situatie. We hopen dat het u weer lukt om de werkzaamheden zelf te doen. Is dat niet zo en zal dat ook niet meer veranderen, dan kan een indicatie voor onbepaalde tijd afgegeven worden.