Gemeenten gaan over de bebouwde en onbebouwde ruimten. Wat mag worden gebouwd en aangelegd wordt vastgelegd in bestemmingsplannen.

Wanneer gemeenten wat gebouwd mag en kan worden in detail willen regelen, kunnen zij grond hiervoor aankopen. Maar ook kan ze gemeentegrond verkopen en in de koopovereenkomst bepalen hoe moet worden gebouwd. De koper krijgt dan voorwaarden mee die verder gaan dan wat in een bestemmingsplan is geregeld. In dat soort gevallen is de gemeente ‘ondernemer’. 
De spelregels bij verkoop en aankoop van grond zijn vastgelegd in een notitie. Dit is de Nota Grondbeleid. HIeronder vindt u de nota met bijlagen.

Indien u de PDF documenten niet kunt raadplegen, kunt u een mail sturen naar de webredactie.

Nota Grondbeleidlink naar pdf bestand

Nota Grondbeleid - bijlagenlink naar pdf bestand