Samenvatting

U kunt een overledene begraven op de algemene begraafplaats in Doesburg. Dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw begrafenisondernemer regelt dit meestal voor u. Indien een persoon bijgezet moet worden in een bestaand graf dan moet de rechthebbende van dit graf toestemming geven. 

Over het algemeen kunnen er drie personen worden bijgezet in een graf.

Er bestaat ook de mogelijkheid dat u een urn in een urnengraf of columbarium (urnenmuur) plaatst. Alle graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Hierna kunt u het recht steeds met 10 jaar verlengen. In het nieuwe gedeelte van de begraafplaats worden graven op volgorde uitgegeven. Op het oude gedeelte is het mogelijk om een graf waarvan het recht vervallen is vooraf aan te kopen. Op het moment van bijzetting moet het recht nog minimaal 10 jaar gelden.

Kosten

Een particulier graf op de algemene begraafplaats kost:

  • Voor 20 jaar uitsluitend recht op het nieuwe gedeelte, op volgorde van uitgifte voor directe begraving (3 inlagen): € 883,00
  • Voor 20 jaar uitsluitend recht op het oude gedeelte, voor directe uitgifte voor verkoop (2 of 3 inlagen): € 2445,00
  • Kosten voor het begraven/bijzetten van een persoon : € 1470,00

Een urnengraf kost:

  • Voor 20 jaar op volgorde van uitgifte en voor directe bijzetting van een asbus: € 883,00
  • Voor 20 jaar in het columbarium na keuze: € 883,00
  • Kosten voor het bijzetten van een asbus of urn in het columbarium of urnengraf: € 68,70
  • Kosten voor het bijzetten van een asbus of urn in een zandgraf: € 275,00

Voorwaarden

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ te kopen. Men noemt dit een particulier graf. Dit is voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kunt u dit recht verlengen met telkens 10 jaar.

Afstand doen van het graf

Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven graf

Is de huurder van het graf overleden ? Of wilt u het recht overdoen ? Dan kunt u het graf overschrijven naar een ander. Bij overlijden van een rechthebbende moet dit binnen 6 maanden na het overlijden gebeuren.

Aanvragen

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren. 

Is een rechthebbende overleden? Dan kunt u via onderstaande knop een verzoek indienen om het recht op naam te krijgen.

Overnemen van grafrecht na overlijden rechthebbende

Wilt u het recht overdragen aan een ander? Doe dan via onderstaande knop afstand van uw grafrecht.

Afstand doen van grafrecht

Wilt u het recht overnemen van degene die er afstand van doet? Geef dit dan door via onderstaande knop.

Overnemen van grafrecht na een afstandsverklaring