Samenvatting

Wanneer u uw gevel gaat reinigen is een aantal zaken belangrijk.

Zonder de nodige maatregelen kan gevelreiniging nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Geluidsoverlast en stofvorming kunnen hinder voor de omgeving veroorzaken en het vrijkomende afval(water) kan voor bodemverontreiniging zorgen. Bovendien mag het afvalwater niet geloosd worden.

Daarom moet bij de gemeente Doesburg het reinigen van gevels uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de reiniging middels het meldingsformulier gemeld worden.

Meldingsformulier stralen en of chemisch reinigen