Wat is het?

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

Een verschil met het huwelijk is onder meer de acceptatie in het buitenland.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

U maakt een afspraak met het Publieksbureau voor het reserveren van een datum en tijdstip voor de partnerschapsvoltrekking. Daarna moet u de melding voorgenomen geregistreerd partnerschap invullen.

Indien u beiden over DigiD beschikt en in Nederland woont en ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen kunt u dit digitaal doen.

Mocht u beiden in het buitenland wonen en minstens een van u Nederlander zijn dan moet u de melding doen in de gemeente Den Haag

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat partneren. Soms moet u aanvullende stukken overleggen, bijvoorbeeld uit het buitenland. Het kan enige tijd duren voordat u over deze kunt beschikken. Doe de melding daarom zo spoedig mogelijk. U mag dit maximaal 1 jaar voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap doen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'. U hoeft dan geen melding voorgenomen huwelijk te doen.
 • U doet de melding schriftelijk of digitaal via onderstaande knop.

DigiD linkMelding van voorgenomen geregistreerd partnerschap

Partneren met een niet-Nederlander

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit (of die van een EU staat) en wilt u uw melding digitaal doorgeven? Gebruik dan het digitale formulier via onderstaande knop.

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap met niet-Nederlander

Geregistreerd partnerschappen worden voltrokken op het stadhuis in Doesburg (centrum). Het is in bepaalde gevallen mogelijk om in Doesburg op locatie en partnerschap te laten voltrekken. Een verzoek hiertoe dient uiterlijk vier maanden voor de datum van de het geregistreerd partnerschap gedaan te zijn. Neem voor meer informatie contact op met het Publieksbureau: (0313) 48 13 13.

Wat kost het?

De kosten voor een geregistreerd partnerschap bedragen:

 • maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur: € 428,00
 • zaterdag: € 741,65.
 • zondag en algemeen en christelijk erkende feestdagen: € 861,35
 • Voor het tijdelijk aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor een dag: € 174,80
 • Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente voor een dag: € 146,20
 • partnerschapsboekje: € 38,05
 • kalligrafie: € 14,95

Indien ten minste één van u inwoner is van Doesburg is het mogelijk om op maandagochtend om 09.00 en 09.30 uur kosteloos een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is een korte sobere plechtigheid met alleen het aanstaande paar en de getuigen en vindt plaats in een vergader- of spreekkamer in het stadskantoor aan de Leigraafseweg 8.

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of meesturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft de volgende documenten dan niet mee te nemen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte. Bijvoorbeeld als u of uw aanstaande partner in het buitenland woont of heeft gewoond.

Buitenlandse documenten moeten soms gelegaliseerd worden. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.