De gemeente is verantwoordelijk voor het geluidbeleid. De belangrijkste doelstelling van het geluidbeleid is het realiseren van een passende geluidkwaliteit per gebied. Geluid heeft immers invloed op de kwaliteit van de leefomgeving.