De gemeente is verantwoordelijk voor het geluidbeleid. De belangrijkste doelstelling van het geluidbeleid is het realiseren van een passende geluidkwaliteit per gebied. Geluid heeft immers invloed op de kwaliteit van de leefomgeving.

De hoofdlijnen van het gemeentelijk geluidbeleid zijn vastgesteld in de Nota algemeen geluidbeleid gemeente Doesburg.

De belangrijkste doelstelling van het geluidbeleid van de gemeente is het realiseren van een passende geluidkwaliteit per gebied. Want geluid is van invloed op de algehele kwaliteit van de leefomgeving.

Gitaar
                        Geluid

Daarnaast is in een tweetal aanvullende nota’s aangegeven hoe de gemeente Doesburg in specifieke situaties omgaat met geluid, te weten: