Verbindende visie voor de ontwikkelingen in het plangebied van De Blauwe Knoop.

De gebiedsvisie slaat een brug tussen bestaande visies zoals de Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030 en diverse ontwikkelopgaven rondom het gebied bij de stuw aan de Barend Ubbinkweg.

Het gebied kenmerkt zich door de versnipperde en introverte uitstraling. Het gebied is sterk opgedeeld en er is weinig samenhang en interactie tussen de verschillende functies in het gebied. De gebiedsvisie kijkt nadrukkelijk naar de bereikbaarheid, de samenhang en verbinding tussen projecten. Op basis van bestaande visies, historie en routes zijn voor diverse locaties uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd waar bij de nadere uitwerking ervan rekening gehouden dient te worden. Hierdoor kan meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied ontstaan.

Voor de gemeente is het een toetsingskader om een optimale structuur en samenhang binnen het gebied te realiseren, te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Document 'Gebiedsvisie De Blauwe Knoop'

Heeft u geonden wat u zocht?