Ereburgerschap - Erepenning

Op basis van de verordening Ereburgerschap en Erepenning van de gemeente Doesburg, vastgesteld 13 juli 2016, kan bij wijze van twee onderscheidingen worden toegekend:

 • Ereburgerschap
 • Erepenning

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid:

 1. zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen van de gemeente, die zich op enig terrein van maatschappelijk leven voor de gemeente Doesburg en haar inwoners op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. zowel aan ingezetenen en voormalig ingezetenen als aan in Doesburg geboren niet-ingezetenen van de gemeente, die onder meer op cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein grote internationale erkenning hebben verworven.

Erepenning

De Erepenning kan worden toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid:

 1. zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente, die zich op enig terrein van maatschappelijk leven voor de gemeente Doesburg en haar inwoners bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeente. De Erepenning kan voorts worden toegekend aan natuurlijke personen die blijk hebben gegeven van bijzonder moedig of menslievend gedrag.
 2. zowel aan ingezetenen en voormalig ingezetenen als aan in Doesburg geboren niet-ingezetenen van de gemeente, die onder meer op cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein internationale of grote nationale erkenning hebben verworven.

Het voorstel van het toekennen van een Ereburgerschap of Erepenning kunt u schriftelijk indienen t.a.v. het college van gemeente Doesburg of mailen naar: info@doesburg.nl

Op dit moment hebben de volgende personen een Ereburgerschap of Erepenning toegekend gekregen.

 • Dr J.H. van Heek (16 juli 1953 - Ereburger) †
 • Mr. H.N.C. Baron van Tuyll van Serooskerken (14 april 1962 - Ereburger) †
 • H.H.G. Claus (29 augustus 1974 - Ereburger) †
 • J.M. Snappenburg de Vries (27 februari 1976 - Ereburger) †
 • Dr. B. Rensing (13 september 1976 - Ereburger) †
 • Mr. H.V. van Walsum (29 februari 1980 - Erepenning)
 • H.W.E. Niesink (28 augustus 1980 - Ereburger) †
 • H.J.A.J. Groothedde (25 januari 1984 - Ereburger) †
 • J.H. Coenraadts (29 november 1984 - Ereburger) †
 • J. Meulenbelt (25 januari 1985 - Ereburger) †
 • Mw. J.M. Vesterink (10 september 1987 - Ereburger) †
 • M.E. Wernicke (10 september 1987 - Ereburger) †
 • P. Vree (23 augustus 1989 - Ereburger) †
 • B.A.M. Polman (27 september 1990 - Erepenning)
 • L.J. Bieleman (29 april 1992 - Ereburger) †
 • J.D. Klein (27 april 1995 - Ereburger) †
 • H.C. Kramer (27 april 1995 - Ereburger) †
 • J. van Raalten (27 april 1995 - Ereburger) †
 • H.W. Derksen (27 september 1996 - Ereburger)
 • H.E.G.W. Krabbenbos (27 januari 2000 - Ereburger)
 • Mw. Alice Melanie Paridaen (zuster Ewalda) (14 december 2000 - Ereburger) †
 • S. Herrmann, oud burgemeester van Friedrichstadt (raadsbesluit 29 augustus 2002 - Erepenning)
 • Mw. M. Haanappel (27 mei 2004 - Ereburger) †
 • A.M. Kok (23 september 2004 - Ereburger) †
 • G.J. Steintjes (27 april 2006 - Ereburger) †
 • J.P. Teunissen (16 december 2006 - Ereburger)
 • H.J. Brugman (28 juni 2007 - Erepenning)
 • J.H. Roering (20 december 2007 - Erepenning)
 • C.W. Westhoven (29 mei 2008 - Ereburger)
 • H.G. Overweg (27 november 2008 - Ereburger)
 • G.M. Rabeling (29 maart 2012 - Ereburger)
 • A. Broeder (10 mei 2016 - Ereburger)
 • H.G. Snijders (6 september 2016 - Ereburger)
 • F.W. Jansen (6 februari 2018 - Erepenning)
 • Mw. M.A. Frankot (10 juli 2018 – Erepenning)
 • Mw. T.E.W. Peters (18 december 2018 – Erepenning)
 • F. Hofman (6 augustus 2019 - Erepenning)
 • H.B. Jansen (17 maart 2020 - Erepenning)
 • R.A.D. van Blokland (2 februari 2021 – Erepenning)
 • Mw. J.M. van Blokland-Kuperus (2 februari 2021 - Erepenning)
 • M.E.T. Beijer (2 februari 2021 – Ereburger)
 • F. Lange (19 oktober 2021 - Erepenning)
 • Mw. A.M. Le Grand (19 oktober 2021 - Erepenning)
 • P.J. Bollen (15 februari 2022 - Erepenning)
 • J.T.B. Beemsterboer (6 september 2022 – Erepenning)
 • Mw. W.J.E. Beemsterboer-Avenarius (6 september 2022 – Erepenning)
 • C.D.W. König (25 oktober 2022 – Ereburger) †
 • Mw. K.M. Timmer (8 november 2022 – Erepenning)
 • J.E.W.M. Jansen (27 september 2022 – Erepenning)
 • R.G. Egberts (24 januari 2023 – Erepenning)
 • F.J.M. Vree (20 oktober 2023 - Erepenning)
 • J.D. Nachtegaal (15 november 2023 - Erepenning)
Penning-wapen
Penning-wapen
Penning-plattegrond
Penning-plattegrond