Voor de Hanzestad Doesburg is bloeiend toerisme en een groeiende economie enorm belangrijk. Dat zie je in en om de stad, maar dit wordt ook gemeten via de Monitor Economie & Toerisme.

Aantal passanten

De Monitor Economie & Toerisme wordt in Doesburg gebruikt sinds 2017 en geeft inzicht in het aantal passanten. Zowel per jaar als per evenement. Daarnaast geeft de monitor informatie over het aantal winkels en bedrijven in de stad.

Economie

De informatie uit het onderdeel Economie is afkomstig van het statisch zakboek Provincie Gelderland en van Locatus, een onderzoeksbureau dat zich richt op retail. Zij verzamelen al bijna 20 jaar informatie over alle winkels en consumentgerichte dienstverleners. Voor Doesburg toont deze informatie een stijging van de werkgelegenheid sinds 2017, een lichte toename van het aantal verkooppunten in het centrum van Doesburg, een lichte toename van de leegstand van winkels in het centrum van Doesburg maar een lager percentage leegstand dan het landelijk gemiddelde.

Toerisme

De informatie uit het onderdeel Toerisme is afkomstig van Google Analytics en van de Locatus Passantenmonitor. Sinds 1 januari 2018 werden passanten in de stad Doesburg geteld door middel van vijf sensoren. Wegens aangescherpte richtlijnen is het tellen van unieke bezoekers niet meer mogelijk. Het tellen van winkelpassanten is wel toegestaan. De cijfers in de monitor zijn dan ook hierop gebaseerd. Inmiddels is ook bekend dat het tellen van telefoonsignalen via WiFi-sensoren en berekenen van winkelpassantenaantallen alsmaar lastiger wordt, wegens barrières die telefoonfabrikanten opwerpen. Dit raakt het fundament van de passantenmonitor, waardoor de cijfers vanaf 2020 niet betrouwbaar genoeg zijn. Passanten worden daarom sinds dit jaar niet meer geteld. Er wordt gezocht naar een andere oplossing.

De informatie laat een stabiel aantal passanten zien in 2019 t.o.v. 2018, een stijging van het aantal fysieke bezoekers aan de VVV en een stijging van het bezoek op website bezoek-doesburg(externe link) van ruim 29%.

Monitor Economie en Toerisme 2019

Monitor Economie & Toerisme Doesburg 2019, pagina 8 en 9

Stadspromotie en marketing

Gemeente Doesburg werkt ook continu aan het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van Doesburg. Lees hier meer over!

Heeft u gevonden wat u zocht?