Heb hart voor Beinum. Doe mee in het project Beinum! Het hart, het centrum is namelijk aan vernieuwing toe. Dat gaat nu gebeuren! Hoe het nieuwe centrum van Beinum eruit gaat zien is alleen nog niet bekend. Dat is mede aan jou!
In het Projectplan Herontwikkeling Centrum Beinum van gemeente Doesburg wordt het proces beschreven om tot een waardig Hart van Beinum te komen met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie.

Fase 3: Verdiepen

We zijn toegekomen aan de volgende (3e) stap. In deze stap gaan we verder met elkaar in gesprek over de wensen, mogelijkheden en het schetsen van ideeën.

 1. Momenteel bezig: Verder in gesprek over wensen en mogelijkheden

  Schetsen van ideeën.

Geslaagd wijkfestival Hart van Beinum

U heeft het ongetwijfeld in de afgelopen maanden voorbij zien komen: het centrum van Beinum wordt vernieuwd. Verschillende groepsgesprekken, straatinterviews en een enquête resulteerden in een reeks uitgangspunten voor het nieuwe centrum.

Om te toetsen of deze Nota van Uitgangspunten compleet is, organiseerden we 1 oktober jl. een wijkfestival in sporthal Beumerskamp.

Tijdens het wijkfestival konden inwoners de uitkomsten van de enquête inzien en met deskundigen in gesprek over welke oplossingen/scenario’s realistisch zijn. Daarnaast konden zij schetsen hoe het Hart van Beinum er volgens hen uit moet komen te zien en welke sfeer daarbij het meest aanspreekt.

Bij vertrek konden inwoners hun laatste hartenwens achterlaten, als aanvulling op de Nota van Uitgangspunten. In totaal hebben we maar liefst 54 hartenwensen mogen ontvangen. Verder hebben we met veel inwoners fijne gesprekken gevoerd en inspirerende schetsen gemaakt.

Vervolgproces

Vanuit alle input is nu de Nota van Uitgangspunten opgeleverd. Hierin zijn ook de laatste hartenwensen en schetsen verwerkt.

Nota van Uitgangspunten (11 okt 2022)

Deze uitgangspunten vormen het startpunt en de randvoorwaarden voor het verdere ontwerpproces van het Hart van Beinum. De Nota van Uitgangspunten is op 25 oktober in het college gepresenteerd en komt dan 9 november bij de commissie VROM en 24 november in de gemeenteraad. Daarna gaat de ontwerpfase van start, waarin opnieuw de inwoners en andere stakeholders wordt gevraagd om mee te denken en voorkeuren uit te spreken.

Nieuwe toevoegingen

Op het wijkfestival werd het concept Uitgangspunten al gepresenteerd. Naar aanleiding van de hartenwensen en de schetsen is de Nota van Uitgangspunten op een aantal onderdelen aangepast:
 

Blijf op de hoogte!

De definitieve Nota van Uitgangspunten kunt u in de loop van de maand november terugvinden op ons nieuwe participatieplatform: www.onsdoesburg.nl(externe link). Meld u aan op dit participatieplatform, zodat u in de ontwerpfase verder kunt meepraten over dit project en hier ook de meest actuele informatie kunt volgen.

Uitgangspunten nieuw Centrum Beinum | “Ontmoeting centraal” (11 okt 2022)

Ontwerp
Maak verschillende varianten
* Multifunctioneel en enkelvoudig gebruik
* Hoogbouw en laagbouw
* Behoud bestaande sporthal en verplaatsing sporthal.

Woningen
* Tenminste 40 appartementen
* Sporthal weg? Extra appartementen!

Winkel, horeca, zorg
* Supermarkt als enige winkel
* Groter en inpandig laden/lossen
* Ruimte voor snackbar / (dag)horeca en wijkgerichte voorzieningen (ontmoeting, zorg).

Groen en water
* Groen!
* Aandacht voor groen, klimaatverandering (schaduw, hittestress) en biodiversiteit
* Aantrekkelijk voor ontmoeten, sport en bewegen met voldoende zitjes
* De opvang van water in de vijver blijft behouden (wadi en speelplaats)
* Voldoende zitjes om elkaar te ontmoeten. Gelegenheid tot sport en bewegen.
* De vijver is belangrijk om het overtollige water in de wijk op te vangen en moet blijven. Het heeft een functie als wadi én speelplaats.

Bereikbaarheid en parkeren
* Goede bereikbaarheid voor iedereen uit de wijk
* Stalling voor (bak)fiets, scooters met aandacht voor invalideparkeerplaatsen (elektrisch!)
* Maximumsnelheid Bingerdenseweg / Breedestraat deels naar 30km/h. Knip aangepast.

Sociale veiligheid
* Iedereen moet zich veilig voelen.

Duurzaamheid
* Geen dak blijft onbenut.

Enquête uitkomsten

Wij ontvingen 200+ reacties, waarvan 162 online, waarvoor hartelijk dank!
We hebben van de meest opvallende resultaten een infographic laten maken.

Infographic uitslag enquête

Wat onder andere naar voren kwam:
* maak het leuker, gezelliger en moderner
* meer groen, bankjes en beter onderhoud
* een mogelijkheid om samen te komen
* maak er iets moois en natuurlijks van

Overzicht online + fysieke reacties
Compleet overzicht online reacties

Wat gebeurt er nu?

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van vele groepsgesprekken, straat interviews en ruim 200 ingevulde enquêtes vanuit de wijk Beinum.

De uitkomsten vormen samen de uitgangspunten voor het nieuwe centrum van Beinum. Deze nota van uitgangspunten gaat naar de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad dit lijstje vaststelt in november 2022, dan kan de ontwerper hiermee aan de slag!

Voordat de uitgangspunten naar de gemeenteraad gaan, willen we weten of inwoners, ondernemers of andere betrokkenen nog aanvullingen hebben. Daarom organiseren we zaterdag 1 oktober a.s. een wijkfestival, waar iedereen zijn/haar laatste hartenwens nog kan inleveren.

Ontdek welke ideeën al zijn geopperd. En vertel eens, waar zit je zélf nog aan te denken?

Kaart Fase 3 Hart van Beinum
Kaart Fase 3 Hart van Beinum

Wijkfestival Hart van Beinum | Sporthal Beumerskamp

Zaterdag 1 oktober, 11.00 – 15.00 uur

Alle enquêtes en uitkomsten van straat- en groepsgesprekken zijn verwerkt.

Wat wil jij als laatste hartenwens meegeven richting de gemeenteraad en de ontwerper? Kom naar het wijkfestival op 1 oktober a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur in Sporthal Beumerskamp! 

Schrijf je laatste grote hartenwens voor Beinum op de achterkant van de uitnodigingskaart en plak ‘m tijdens het festival op de wensboom.

Met anderen van gedachten wisselen over de toekomst
Je kunt de uitkomsten van de enquête en het lijstje voor de ontwerper inzien, schetsen met deskundigen, meepraten over de gewenste sfeer of je laten informeren over het verdere verloop. 

Voor ouders met jonge kinderen: er is een schminkkraam en knutselhoek voor de kleintjes! Je kunt in alle rust de informatie-stands bezoeken. 

We hebben koffie, thee, limonade en wat lekkers. Iedereen is welkom!

Wensbomen met ideeën voor raadsleden | Deel jouw hartenwens

In de week voor het festival valt er een uitnodiging in de bus bij alle huizen van Beinum. Op de achterkant daarvan kun je je laatste echte hartenwens kwijt over wat jij belangrijk vindt bij het nieuw te ontwikkelen centrum. Schrijf maar op en hang je idee tijdens het festival aan één van de wensbomen in de sporthal. Na afloop worden de bomen weer opgezet in het gemeentehuis. Gemeenteraadsleden kunnen de berichten bekijken en de ideeën meenemen in hun besluit over de toekomst van Beinum.

Uitgangspunten nieuw Centrum Beinum | “Ontmoeting centraal”

In de afgelopen maanden zijn we tot een reeks voorlopige uitgangspunten gekomen. Deze mag je tijdens het wijkfestival
nog aanvullen met jouw laatste hartenwens om van Beinum een fijne wijk te maken. De uiteindelijke resultaten gaan naar de gemeenteraad, die daar in november een beslissing over neemt. Daarna kan een ontwerper aan de slag met het vormgeven van het nieuwe centrum.

Ontwerp
Maak verschillende varianten
* Multifunctioneel en enkelvoudig gebruik
* Hoogbouw en laagbouw
* Behoud bestaande sporthal en verplaatsing sporthal.

Woningen
* 40-60 toekomstbestendige appartementen voor 1 of 2 personen
* Sporthal weg? Extra appartementen!

Winkel, horeca, zorg
* Supermarkt als enige winkel. Groter en inpandig laden/lossen
* Ruimte voor snackbar / (dag)horeca en wijkgerichte voorzieningen (ontmoeting, zorg).

Groen en water
* Aandacht voor groen, klimaatverandering (schaduw, hittestress) en biodiversiteit
* Aantrekkelijk voor ontmoeten, sport en bewegen met voldoende zitjes
* De opvang van water in de vijver blijft behouden (wadi en speelplaats)
* Voldoende zitjes om elkaar te ontmoeten. Gelegenheid tot sport en bewegen.

Bereikbaarheid en parkeren
* Goede bereikbaarheid voor iedereen uit de wijk
* Stalling voor (bak)fiets, scooters met aandacht voor invalideparkeerplaatsen (elektrisch!)
* Maximumsnelheid Bingerdenseweg / Breedestraat deels naar 30km/h.

Sociale veiligheid
* Iedereen moet zich veilig voelen.

Duurzaamheid
* Geen dak blijft onbenut.

Stapsgewijs bouwen aan een nieuw Hart van Beinum!

Fase 2: Vertellen | resultaat

De tweede stap is voltooid. In deze stap zijn we op zoek gegaan naar de verhalen rondom het centrum van Beinum.

 1. Afgerond: Welke verhalen spelen er rondom het centrum van Beinum? Wat wil je hier? Wat wil je hier niet? Wat kan er? Wat kan er niet?

Enquête

De enquête Hart van Beinum is voltooid!
Deze kon worden ingevuld tot 1 september.

Wij ontvingen 200+ reacties, waarvoor hartelijk dank!

Infographic uitslag enquête

We zijn met een aantal wijkbewoners in (groeps)gesprek geweest:

 • Op 7 juli om 10.00 uur in Beumerskamp, specifiek voor senioren;
 • Op 7 juli om 19.30 uur bij Caleidoz, algemeen;
 • Op 14 juli om 20.00 uur in De Wetelaar, jongeren 15 t/m 25 jaar.
 • We zijn 7 en 14 juli de straat op geweest om zoveel mogelijk mensen te spreken. We hebben zowel bij de Dekamarkt gestaan als door de wijk gelopen.
 • We vroegen mensen de enquête in te vullen. Deze stond vanaf 5 juli online op deze pagina en was op verschillende locaties ook als papieren versie in te vullen.

Wethouder Birgit van Veldhuizen nodigde u van harte uit om mee te doen: “We kijken uit naar uw bijdrage aan het Hart van Beinum en ik ontmoet u graag op een van de contactmomenten in de wijk. Samen werken we aan een kloppend hart van Beinum."

Kaart Fase 2 Hart van Beinum
Kaart Fase 2 Hart van Beinum

Eerdere reacties van wijkbewoners

In maart zijn we de straat opgegaan en hebben we bij huizen aangebeld. Onze belangrijkste vraag was: “Hoe kijk je aan tegen het door ons voorgestelde proces om mee te doen (te participeren) bij het ontwerp van het nieuwe centrum van Beinum”. Hier kwamen al veel reacties op. Ook via de mail hebben veel mensen aangegeven wat ze belangrijk vinden in dit proces en wat ze wensen voor het centrum. Hier kwam bijvoorbeeld uit:

 • Benader mensen op verschillende manieren, zowel digitaal met een enquête als via een gesprekje op straat, langs de deuren of op locatie
 • Laat regelmatig horen wat de status is van het project
 • Geef kaders
 • Geef iets te kiezen
 • Veiligheid gaat voor alles
 • Werk open en transparant
 • Betrek de jeugd
 • Wees realistisch

Deze reacties (en alle andere al binnengekomen reacties en opmerkingen) worden meegenomen bij de volgende stappen van het centrumplan in de aanloop naar het nieuwe centrum.

Samen bouwen we aan een nieuw Hart van Beinum!

Fase 1: Juiste focus | resultaat

De eerste stap is voltooid. In deze stap wilden we in kaart hebben gebracht welke partijen er mee moeten denken en doen en wat daarvoor moet gebeuren.

 1. Afgerond: Wie moeten er allemaal mee kunnen denken? Wat moeten we niet vergeten?

  Het resultaat:

  * Publiceer regelmatig een update in de Regiobode, voorkom lange stiltes
  * Wees open en transparant, Geen verborgen agenda’s
  * Geef duidelijk aan binnen welke kaders wij kunnen meedenken en wees open over wat er wel en niet kan, om verwachtingen te managen
  * Schep de juiste verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen
  * Wees zuinig in de beloftes, zodat er ook echt iets gebeurt. Wees ook realistisch in de betaalbaarheid van de opties
  * Slimme keuzes maken is nodig omdat je niet alles kunt betalen en realiseren
  * Zorg dat je de jeugd goed betrekt (ontmoedig hangjongeren)
  * Leg stellingen voor aan de wijk
  * Geef mensen opties / iets te kiezen
  * Inwoners van begin tot het eind aangehaakt houden

De afgelopen periode is er door de gemeente Doesburg al veel aandacht geweest voor het betrekken van inwoners in Beinum. Na Naar Buiten In Beinum en Omgevingsplan Beinum is het nu tijd voor het centrum van Beinum. In dit centrumplan project Beinum nodigt participatiebureau EMMA je daarom in opdracht van de gemeente Doesburg uit om mee te doen om samen met andere betrokkenen te komen tot een nieuw kloppend hart van Beinum. Een centrum dat voldoet aan de wensen en eisen van de inwoners en gebruikers van dit gebied!

Het belooft een mooie reis te worden. Een traject waarin we de straat op gaan. Samen op zoek naar verhalen over wat er wel en niet hoort op deze fijne plek midden in de grootste wijk van Doesburg. We gaan van wensen via schetsen naar ontwerpen. Ieder met z’n eigen inbreng en onder begeleiding van experts. Samen hopen we het hart van Beinum echt te laten kloppen!

Op dit moment wordt het proces uitgewerkt. Hoe word je als inwoner betrokken, wat kan jouw bijdrage zijn? Alle inwoners van Beinum hebben een kaart in de bus gekregen waarin dit wordt uitgelegd. Daarna werd er de mogelijkheid geboden hierover met elkaar in gesprek te gaan in de wijk.

Kaart Fase 1 Hart van Beinum
Kaart Fase 1 Hart van Beinum

Onder het mom van: "Wil je mee de wijk in en dus ook een bijdrage leveren door bij wijkbewoners op te halen hoe zij dit proces als succesvol zien? Doe dan mee!" kon iedere inwoner van Beinum meedoen en zich aanmelden via een speciaal daaarvoor bestemd e-mailadres onder vermelding van: Ik heb hart voor Beinum, om vervolgens met andere betrokkenen op straat in gesprek te gaan over het voorgestelde participatieproces.

Gemeente Doesburg wilde graag van de inwoners van Beinum weten waar absoluut rekening mee moet worden gehouden bij de nieuwe inrichting van het centrum van Beinum. Ook werd gevraagd bij vragen, ideeën, wensen, eisen of andere opmerkingen, via het digitale "Hart van Beinum" invulformulier te laten weten wat u belangrijk vindt.

Rond 1 maart viel op alle adressen in Beinum deze kaart op de deurmat. Op woensdag 2 maart kon men op verschillende plekken in Beinum, waaronder bij de Dekamarkt in gesprek met het projectteam om zo invloed te hebben op het voorgestelde proces.

Hieronder de voortgang en het resultaat van de stappen op een rij

 1. Afgerond: Fase 1: Juiste focus

  Wie moeten er allemaal mee kunnen denken? Wat moeten we niet vergeten?

 2. Afgerond: Fase 1: Juiste focus | resultaat

  Wie moeten er allemaal mee kunnen denken? Wat moeten we niet vergeten?

  * Publiceer regelmatig een update in de Regiobode, voorkom lange stiltes
  * Wees open en transparant, Geen verborgen agenda’s
  * Geef duidelijk aan binnen welke kaders wij kunnen meedenken en wees open over wat er wel en niet kan, om verwachtingen te managen
  * Schep de juiste verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen
  * Wees zuinig in de beloftes, zodat er ook echt iets gebeurt. Wees ook realistisch in de betaalbaarheid van de opties
  * Slimme keuzes maken is nodig omdat je niet alles kunt betalen en realiseren
  * Zorg dat je de jeugd goed betrekt (ontmoedig hangjongeren)
  * Leg stellingen voor aan de wijk
  * Geef mensen opties / iets te kiezen
  * Inwoners van begin tot het eind aangehaakt houden

 3. Afgerond: Fase 2: Vertellen

  Welke verhalen spelen er rondom het centrum van Beinum? Wat wil je hier? Wat wil je hier niet? Wat kan er? Wat kan er niet?

 4. Afgerond: Fase 2: Vertellen | resultaat

  Welke verhalen spelen er rondom het centrum van Beinum? Wat wil je hier? Wat wil je hier niet? Wat kan er? Wat kan er niet?

  Overzicht online + fysieke reacties
  Compleet overzicht online reacties

 5. Momenteel bezig: Fase 3: Verdiepen

  Verder in gesprek over wensen en mogelijkheden. Schetsen van ideeën.

 6. Nog te doen: Fase 3: Verdiepen | resultaat

  Verder in gesprek over wensen en mogelijkheden. Schetsen van ideeën.

 7. Nog te doen: Fase 4: Schetsen worden ontwerpen

  Samen met de experts worden de schetsen gevormd tot realistische ontwerpen.

 8. Nog te doen: Fase 4: Schetsen worden ontwerpen | resultaat

  Samen met de experts worden de schetsen gevormd tot realistische ontwerpen.

 9. Nog te doen: Fase 5: Keuzes maken

  Besluit nemen.

 10. Nog te doen: Fase 5: Keuzes maken | resultaat

  Besluit nemen.

xxtags: centrumplan centrum plan project beinum doesburg