De oorlog in Oekraïne is uiterst zorgwekkend. Inmiddels zijn al honderdduizenden mensen het land ontvlucht. Het is mooi om te zien hoe ook de samenleving klaar staat voor Oekraïne. Ook Doesburgers. Alle beschikbare informatie ziet u op deze pagina. Het overzicht wordt steeds aangevuld met actuele informatie.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Mail dan naar: info@doesburg.nl. We proberen uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Landelijke informatie over Oekraïne

Op de website van de Rijksoverheid staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland. U vindt hier ook veel gestelde vragen en antwoorden en manieren om Oekraïners te helpen.

Zelf hulp of opvang bieden

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen?

Wat fijn dat u wilt helpen. Dat kan op verschillende manieren. Kijk op de website van Takecarebnb of op de website van Vluchtelingenwerk Nederland wat er mogelijk is. Het gaat in eerste instantie om het doneren spullen of geld, tot aan het bieden van onderdak of het doen van vrijwilligerswerk.

Wilt u een gastgezin worden? Lees dan ook de meest gestelde vragen en antwoorden van de Rijksoverheid.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis?

Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen.

Zelf iets organiseren?

Ons verzoek is om zoveel mogelijk bij bestaande lokale of landelijke initiatieven aan te sluiten. In Doesburg hebben het Leger des Heils, vluchtelingenwerk en enkele inwoners de handen ineengeslagen om gezamenlijk hulp te organiseren. Wilt u helpen? Meld u dan via onderstaande knop:

 Ik bied graag hulp

Vraag en antwoord

Heeft u vragen over hulp aan vluchtelingen? Vluchtelingenwerk helpt u verder. Kijk op: nederlandvoorvluchtelingen.nl.

Geld doneren

Via giro 555 kunt u geld doneren bezoek hiervoor de website van Giro555.

Hulp vanuit de gemeente

Opvang Oekrainers in Doesburg

In Doesburg wonen inmiddels een aantal Oektraïners die zijn gevlucht voor de oorlog. Sommigen wonen bij particulieren. Andere hebben een woning van de gemeente Doesburg toegewezen gekregen. Deze woningen zijn samen met vrijwilligers ingericht.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Doesburg?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden ingeschreven als ingezetene van Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP). Meerderjarige personen moeten wel over een Oekraïens identiteitsbewijs beschikken waaruit hun nationaliteit blijkt. Nadere informatie over het maken van een afspraak volgt in week 11.

Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

Als u staat ingeschreven bij de gemeente Doesburg en niet genoeg geld heeft om van te leven, kunt u leefgeld aanvragen.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente?

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen.

Vluchtelingen met Oekraïense verblijfsvergunning - derdelanders

In Doesburg vangen we Oekraïners op. Hier zijn ook enkele ‘derdelanders’ bij. Dit zijn personen uit andere landen (bijvoorbeeld uit Afrika) die door studie of werk met een verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven. Ook zij moesten vanwege de oorlog vluchten uit Oekraïne. Zij hebben, door hun verblijfstatus in Oekraïne, gelijke rechten als gevluchte Oekraïners. Voor hen gelden dus ook dezelfde wettelijke regelingen. Daarom ontvangen wij ook deze ‘derdelanders’ op eenzelfde manier in Doesburg.

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Up-to-date informatie

Op de website www.refugeehelp.com staat up-to-date informatie in het Oekraïens, Nederlands, Russisch en Engels. U vindt antwoord op vragen als:

  • Wat moet ik doen als ik naar de dokter wil?
  • Moet ik asiel aanvragen?
  • Hoe zit het met opvang?
  • Kan ik werken in Nederland?
  • Waar kan ik met mijn huisdier terecht?

Hulp in Doesburg

Oekraïners kunnen in Nederland zorg ontvangen wanneer zij dit nodig hebben. U kunt hulp krijgen via Vluchtelingenwerk Nederland in Doesburg. Het adres is: De Linie 4. Het inloop spreekuur is op vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt ook telefonisch contact met ze opnemen, telefoon: 06-0655696290 of per email: doesburg@vluchtelingenwerk.nl.

Op de website: www.vraagbaak.doesburg.nl vindt u Doesburgse zorg- en welzijnsorganisaties als maatschappelijk werk, Centrum Jeugd en Gezin, Ouderenhulp en meer.

Gratis reizen met het openbaar vervoer

Alle Oekraïners reizen na aankomst in Nederland gratis op vertoon van een Oekraïens paspoort of identiteitskaart. Meer informatie op de website www.ov-nl.nl.

Voorkomen mensenhandel en uitbuiting

Vluchtelingen lopen het risico om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Zie voor meer informatie de folder op de website van CoMensha in het Nederlands, Oekraïens en Engels. 

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor mensen uit Oekraïne die al in Nederland zijn en die vragen hebben. Let op: Hier wordt Engels en Nederlands gesproken. Het telefoonnummer is: (088) 04 304 30. Kies voor optie 9, dan is de wachttijd korter.

Informatie voor ondernemers over sancties Rusland

De Europese Unie (EU) heeft een aantal sancties ingesteld tegen Rusland. Heeft uw bedrijf hiermee te maken? We helpen u graag verder via het Ondernemersloket Sancties Rusland.