De ontwerpen | Naar Buiten in Beinum

Onder de vlag ‘Naar Buiten in Beinum’ geven we een impuls aan het groen en het water in Beinum. Vanaf 2019 hebben wijkbewoners, wijkraad, gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel samengewerkt aan nieuwe ontwerpen voor het openbare groen en de vijvers in Beinum.

Bekijk de ontwerpen online

De ontwerpen voor het openbaar groen bij de Wijk- en Buurtentrees, De Veste en de Sportzone bij de Wetelaar zijn klaar. Ook zijn er ontwerpen gemaakt voor drie wandelroutes in Beinum: de Huttenroute, de Weideroute en de Heggenroute. De ontwerpen voor het openbaar groen en de routes zijn in pdf te bekijken. In deze ontwerpen zijn de reacties van inwoners van Beinum verwerkt. In het bijgaande reactiedocument (pdf) kunt u alle reacties teruglezen en wat de projectgroep er mee heeft gedaan. Bij ieder ontwerp vindt u ook een videopresentatie met een toelichting (op basis van de toenmalige conceptontwerpen). Kunt u de PDF bestanden niet bekijken, stuurt u dan een mail naar de webredactie.

Hoe zijn deze ontwerpen tot stand gekomen?

Naar Buiten in Beinum startte in maart 2019 met een workshop voor kinderen, een ontwerpprogramma voor wijkbewoners en een wijkexpositie. Op basis van die bijeenkomsten is de visie gemaakt. Door ontwerpsessies met direct omwonenden van kleinere gebieden is de visie uitgewerkt in uitvoeringsontwerpen. De ontwerpen voor het openbaar groen en de routes staan nu klaar voor inzage.

Planning

De ontwerpen van de wijk en buurtentrees, de wandelroutes en de sportzone bij de Wetelaar zijn nu definitief. Het ontwerp van De Veste is nog steeds concept en wordt meegenomen in het totale ontwerp van de reconstructie van de weg. Dit wordt op dit moment nader uitgewerkt met de bewoners van De Veste. Voor eventuele vragen of aanvullende informatie kunt u reageren via het mailadres: naarbuiteninbeinum@doesburg.nl. De uitvoering van de definitieve ontwerpen start in het vierde kwartaal van 2022 en is voor de zomer van 2023 gereed. Dank aan alle wijkbewoners en de wijkraad die tot nu toe hebben bijgedragen aan Naar Buiten in Beinum. We hopen dat iedereen in 2023 geniet van het nieuwe groen en de vijvers in Beinum.